Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 107

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
3. degree , D, Anglický
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a anglofónne kultúry
3. degree , E, Anglický
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Archívnictvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Archívnictvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Dejiny filozofie
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Dejiny filozofie
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Estetika
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Estetika
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Estetika
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Estetika
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika - sociálna práca
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Etika - sociálna práca
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Filozofia
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Filozofia
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree , D, Francúzsky, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree , D, Francúzsky, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta História
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta História
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Jazykovo - komunikačné štúdiá
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Kultúrne dedičstvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Lingvodidaktika
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Lingvodidaktika
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Mediálne štúdiá
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Mediálne štúdiá
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Mediálne štúdiá
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Mediálne štúdiá
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Politológia
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Politológia
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Politológia
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Politológia
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Prekladateľstvo a tlmočníctvo
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Prekladateľstvo a tlmočníctvo
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Psychológia
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Psychológia
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruské štúdiá
1. degree , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruské štúdiá
2. degree , D, Ruský, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree , D, Ruský, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slavistika
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slavistika
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenské dejiny
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenské dejiny
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenský jazyk
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenský jazyk
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.05.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Slovenský jazyk a literatúra
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Sociálna práca
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Stredoeurópske štúdiá
1. degree , D, Poľský, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Stredoeurópske štúdiá
2. degree , D, Poľský, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Systematická filozofia
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Teória a dejiny slovenskej literatúry
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Teória a dejiny slovenskej literatúry
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo estetiky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo estetiky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Francúzsky, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Nemecký, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Ruský, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Ruský, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský, Ukrajinský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský, Ukrajinský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský, Ukrajinský
denná do 30.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský, Ukrajinský
denná do 31.05.2020 15.06.2020 do 31.08.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Všeobecná jazykoveda
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Všeobecná jazykoveda
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Všeobecná psychológia
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Všeobecná psychológia
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Všeobecné dejiny
3. degree , D, Slovenský
denná 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Všeobecné dejiny
3. degree , E, Slovenský
externá 23.03.2020 - 29.05.2020 07.07.2020 - 07.07.2020