Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 16

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Cestovný ruch
1. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2020 - 30.04.2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (2014)
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment podniku
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2020 - 30.04.2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment podniku (2014)
1. degree , D, Anglický
denná 01.11.2020 - 30.04.2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment podniku (2014)
1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.11.2020 - 30.04.2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika a riadenie cestovného ruchu (2014)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Ekonomika verejného sektora
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2020 - 30.04.2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. degree , D, Anglický, Francúzsky, Slovenský
denná do 30.04.2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. degree , D, Anglický
denná do 30.04.2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta Verejná ekonomika a manažment
1. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2020 - 30.04.2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Manažment
1. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2020 - 30.04.2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Manažment
1. degree , E, Slovenský
externá 01.11.2020 - 30.04.2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Podnikové manažérske systémy
2. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2020 - 30.04.2021
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Detašované pracovisko, Poprad Podnikové manažérske systémy
2. degree , E, Slovenský
externá 01.11.2020 - 30.04.2021