Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 47

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Andragogika
1. degree , D, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Andragogika
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Andragogika
3. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Andragogika (2014)
1. degree , E, Slovenský
externá 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Andragogika (2014)
2. degree , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Andragogika (2014)
3. degree , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Ekonomika a manažment sociálnej práce
1. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Evanjelikálna teológia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Evanjelikálna teológia a misia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Pedagogika
3. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Pedagogika - vychovávateľstvo
1. degree , D, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Pedagogika - vychovávateľstvo
1. degree , E, Slovenský
externá 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Pedagogika (2014)
3. degree , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , D, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. degree , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika (2014)
1. degree , E, Slovenský
externá 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Psychológia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Psychológia
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna pedagogika (2014)
2. degree , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. degree , D, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. degree , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca (2014)
1. degree , E, Slovenský
externá 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Sociálna práca (2014)
2. degree , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Teológia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Teológia (2014)
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (2014)
2. degree , E, Slovenský
externá
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 07.10.2021 - 31.03.2022 18.06.2022 - 18.06.2022
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
denná