Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 55

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Anglický jazyk a anglofónne kultúry
1. degree , D, English, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education
1. degree , E, English, Slovak
external 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Anglický jazyk a anglofónne kultúry
2. degree , D, English, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education
2. degree , E, English, Slovak
external 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Fine Arts Animation
1. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education
3. degree , D, English
daily 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Pedagogy
3. degree , D, Slovak
daily 10.01.2023 - 09.06.2023 21.06.2023 - 21.06.2023
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Pedagogy
3. degree , E, Slovak
external 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education
3. degree , E, English
external 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Pedagogika výtvarného umenia
2. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Pre-school and Elementary Pedagogy
1. degree , E, Slovak
external 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Predškolská pedagogika
2. degree , D, English
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Predškolská pedagogika
2. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Predškolská pedagogika
2. degree , E, Slovak
external 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Slovenský jazyk a literatúra
3. degree , D, Slovak
daily 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Slovenský jazyk a literatúra
3. degree , E, Slovak
external 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Social pedagogy and Education
1. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Social pedagogy and Education
1. degree , E, Slovak
external 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Social pedagogy and Education
2. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education
2. degree , E, Slovak
external 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teória jazykového a literárneho vzdelávania
3. degree , D, Slovak
daily 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teória jazykového a literárneho vzdelávania
3. degree , E, Slovak
external 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teória prírodovedného vzdelávania
3. degree , D, Slovak
daily 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teória prírodovedného vzdelávania
3. degree , E, Slovak
external 10.01.2024 - 07.06.2024 19.06.2024 - 19.06.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. degree , D, English, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. degree , D, English, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. degree , E, English, Slovak
external 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teaching of Subjects of English language and Literature
1. degree , D, English, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teaching of the subjects of English language and Literature
2. degree , D, English, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teaching of Subjects of Biology
1. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teaching of Subjects of Biology
2. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teacher of Subjekt of ethical education
1. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teacher of Subjekt of ethical education
2. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teaching of the Subjects of Chemistry
1. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teaching of the Subjects of Chemistry
2. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teaching of Subjects of Informatics
1. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teaching of Subjects of Informatics
2. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teaching of math
1. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teaching of Math
2. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teaching of Subjects German language and literature
1. degree , D, German, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teaching of Subjects German language and literature
2. degree , D, German, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Pre-school and Elementary Pedagogy
2. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Primary education teaching
2. degree , E, Slovak
external 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teaching of Subjects Slovak language and literature
1. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teaching of Subjects Slovak language and literature
2. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teaching of the Subjects of Fine Arts
1. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024
Trnava University in Trnava, Faculty of Education Teaching of the Subjects of Fine Arts
2. degree , D, Slovak
daily 20.11.2023 - 29.03.2024