Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 5

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Právo
1. degree , D, Anglický, Francúzsky, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2022 09.06.2022 - 09.06.2022
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Právo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022 09.06.2022 - 09.06.2022
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Právo
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 27.05.2022 10.06.2022 - 10.06.2022
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Právo
2. degree , D, Slovenský
denná 22.03.2021 - 07.07.2021
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Právo
2. degree , E, Slovenský
externá 22.03.2021 - 07.07.2021