Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 8

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 10.06.2021 - 11.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 10.06.2020 - 11.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021 17.06.2021 - 18.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021 17.06.2021 - 18.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Mediamatika a kultúrne dedičstvo
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021 17.06.2021 - 18.06.2021