Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 29

University, Faculty, Place of study Study program Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Aplikovaná telematika
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 19.06.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Automatizácia
1. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 22.06.2020 - 22.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Autotronika
1. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 22.06.2020 - 22.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Biomedicínske inžinierstvo
1. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 22.06.2020 - 22.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Biomedicínske inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 19.06.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektrické pohony
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 19.06.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektroenergetika
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 19.06.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektroenergetika
3. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 08.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektroenergetika
3. degree , E, Slovenský
01.01.2020 - 08.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektrooptika
1. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektrotechnika
1. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektrotechnológie a materiály
3. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 08.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Elektrotechnológie a materiály
3. degree , E, Slovenský
01.01.2020 - 08.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Fotonika
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 19.06.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Komunikačné a informačné technológie
1. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 22.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Multimediálne inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 19.06.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Multimediálne technológie
1. degree , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Riadenie procesov
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 19.06.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Riadenie procesov
3. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 08.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Riadenie procesov
3. degree , E, Slovenský
01.01.2020 - 08.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Silnoprúdová elektrotechnika
3. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 08.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Silnoprúdová elektrotechnika
3. degree , E, Slovenský
01.01.2020 - 08.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Telekomunikácie
3. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 08.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Telekomunikácie
3. degree , E, Slovenský
01.01.2020 - 08.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
2. degree , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 19.06.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Teoretická elektrotechnika
3. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 08.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Teoretická elektrotechnika
3. degree , E, Slovenský
01.01.2020 - 08.06.2020 25.06.2020 - 25.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Výkonové elektronické systémy
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 19.06.2020 24.06.2020 - 24.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Inštitút Aurela Stodolu (Liptovský Mikuláš) Komunikačné a informačné technológie
1. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 22.06.2020