Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 35

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Automatizované výrobné systémy
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Energetická a environmentálna technika
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Koľajové vozidlá
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Koľajové vozidlá
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Konštrukcia strojov a zariadení
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Materiály a technológie v automobilovej výrobe
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Mechanical Engineering
2. degree , D, Anglický
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Obrábanie a ložisková výroba
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové konštruovanie a simulácie
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové modelovanie a mechanika strojov
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové modelovanie a mechanika strojov
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárstvo
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Strojárstvo
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technické materiály
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2021 21.06.2021 - 25.06.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Technika prostredia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Údržba dopravných prostriedkov
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Vozidlá a motory
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Vozidlá a motory
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2021