Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 20

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Geodézia a kartografia
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 11.07.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. degree , D, Anglický
denná do 31.05.2022 19.07.2021 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2022 11.07.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Pozemné staviteľstvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Pozemné staviteľstvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 11.07.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. degree , D, Anglický
denná do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Staviteľstvo
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
1. degree , E, Slovenský
externá do 31.03.2022 do 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2022 11.07.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2022 11.07.2022 - 12.08.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Technológia a manažment stavieb
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2022
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2022