Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 20

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Inteligentné technológie v priemysle
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Obnoviteľné zdroje energie
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Obnoviteľné zdroje energie
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
3. degree , D, Slovenský
denná do 08.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
3. degree , E, Slovenský
externá do 08.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Priemyselný manažment
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Priemyselný manažment
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Priemyselný manažment
2. degree , E, Slovenský
externá do 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Procesná technika
3. degree , D, Slovenský
denná do 08.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Procesná technika
3. degree , E, Slovenský
externá do 08.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Riadenie priemyselnej výroby
3. degree , D, Slovenský
denná do 08.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Riadenie priemyselnej výroby
3. degree , E, Slovenský
externá do 08.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Smart technológie v priemysle
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Technológie automobilovej výroby
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Technológie automobilovej výroby
2. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Výrobné technológie
3. degree , D, Slovenský
denná do 08.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Výrobné technológie
3. degree , E, Slovenský
externá do 08.06.2021