Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 16

University, Faculty, Place of study Study program Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Manažment výroby
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Manažment výroby
2. degree , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Manažment výroby
2. degree , E, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Monitoring a diagnostika technických zariadení
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Monitoring a diagnostika technických zariadení
2. degree , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Obnoviteľné zdroje energie
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Obnoviteľné zdroje energie
2. degree , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Počítačová podpora výrobných technológií
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Počítačová podpora výrobných technológií
2. degree , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Počítačová podpora výrobných technológií
2. degree , E, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Priemyselný manažment
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Priemyselný manažment
2. degree , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Progresívne technológie
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Progresívne technológie
2. degree , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Technológie automobilovej výroby
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Technológie automobilovej výroby
2. degree , D, Slovenský
do 29.06.2020