Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 16

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. degree , D, Anglický
denná do 30.04.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. degree , E, Anglický
externá do 30.04.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. degree , D, Slovenský
denná do 01.07.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. degree , D, Anglický
denná do 01.07.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. degree , E, Anglický
externá do 01.07.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. degree , E, Slovenský
externá do 01.07.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree , D, Slovenský
denná do 30.04.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree , D, Anglický
denná do 30.04.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree , E, Anglický
externá do 30.04.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree , E, Slovenský
externá do 30.04.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. degree , D, Slovenský
denná do 01.07.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. degree , D, Anglický
denná do 01.07.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. degree , E, Anglický
externá do 01.07.2021
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. degree , E, Slovenský
externá do 01.07.2021