Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 20

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Aerospace Engineering (letecké a kozmické inžinierstvo)
2. degree , D, Anglický
denná do 04.06.2021 do 06.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy)
3. degree , D, Anglický
denná do 21.05.2021 do 14.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Aerospace Systems (letecké a kozmické systémy)
3. degree , E, Anglický
externá do 14.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Air Traffic Control (riadenie letovej prevádzky)
1. degree , D, Anglický
denná do 04.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy)
1. degree , D, Anglický
denná do 04.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy)
2. degree , D, Anglický
denná do 04.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
1. degree , D, Anglický
denná do 04.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
1. degree , D, Slovenský
denná do 04.06.2021 do 06.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecké a kozmické inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 04.06.2021 do 06.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecké a kozmické systémy
3. degree , D, Slovenský
denná do 14.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecké a kozmické systémy
3. degree , E, Slovenský
externá do 14.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
1. degree , D, Slovenský
denná do 04.06.2021 do 06.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
1. degree , E, Slovenský
externá do 04.06.2021 do 06.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
2. degree , D, Slovenský
denná do 04.06.2021 do 06.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
2. degree , E, Slovenský
externá do 04.06.2021 do 06.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Pilot
1. degree , D, Slovenský
denná do 04.06.2021 do 06.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Pilot
1. degree , D, Anglický
denná do 04.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Riadenie leteckej dopravy
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 14.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Riadenie leteckej dopravy
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 14.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Riadenie letovej prevádzky
1. degree , D, Slovenský
denná do 04.06.2021 do 06.08.2021