Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 71

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automation and Control of Machines and Processes (automatizácia a riadenie strojov a procesov)
2. degree , D, Anglický
denná
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
1. degree , D, Anglický
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
2. degree , D, Anglický
denná 01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Bezpečnosť technických systémov
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Bezpečnosť technických systémov
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Bezpečnosť technických systémov
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Dopravná technika a logistika
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Dopravné stroje a zariadenia
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial automation (Priemyselná automatizácia)
2. degree , D, Anglický
denná
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
1. degree , D, Anglický
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
2. degree , D, Anglický
denná 01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo kvality produkcie
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo prostredia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo prostredia
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo prostredia
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Kvalita a bezpečnosť
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Kvalita a bezpečnosť
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Meranie
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Metrológia
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Metrológia
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Počítačová podpora strojárskej výroby
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Počítačová podpora strojárskej výroby
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná automatizácia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná automatizácia
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná automatizácia
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná mechatronika
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná mechatronika
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná mechatronika
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná mechatronika
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Protetika a ortotika
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Riadenie a ekonomika podniku
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Riadenie a ekonomika podniku
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Robotics and robototechnology (robotika a robototechnológie)
2. degree , D, Anglický
denná
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Robotika a robototechnológie
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Robotika a robototechnológie
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Robotika a robototechnológie
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Spracovanie plastov
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
1. degree , D, Anglický
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
2. degree , D, Anglický
denná 01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
1. degree , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobná technika
3. degree , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobná technika
3. degree , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobné stroje a zariadenia
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Zváranie, spájanie a povrchové úpravy
2. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020