Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 45

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Environmentálna chémia
1. degree , D, Anglický
denná do 31.08.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Environmentálna chémia
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
3. degree , D, Slovenský
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
3. degree , E, Slovenský
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Chemické procesy vo výrobe materiálov
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. degree , D, Anglický
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. degree , D, Slovenský
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. degree , E, Slovenský
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. degree , E, Anglický
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Konštrukčné materiály v automobilovom priemysle
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiálové inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiálové inžinierstvo
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiály
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiály
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Náuka o materiáloch
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Náuka o materiáloch
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. degree , D, Slovenský
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. degree , D, Anglický
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. degree , E, Anglický
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. degree , E, Slovenský
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Progresívne materiály a technológie
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Riadenie a modelovanie metalurgických procesov
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
3. degree , D, Slovenský
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
3. degree , E, Slovenský
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika
3. degree , D, Slovenský
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika
3. degree , E, Slovenský
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tvárnenie materiálov
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tvárnenie materiálov
2. degree , E, Slovenský
externá do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Zlievarenstvo
2. degree , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Zlievarenstvo pre automobilový priemysel
1. degree , D, Slovenský
denná do 31.08.2020