Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 16

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
1. degree , D, Slovenský
denná 15.10.2020 - 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
1. degree , D, Slovenský
denná 15.10.2020 - 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
2. degree , D, Slovenský
denná 15.10.2020 - 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
2. degree , D, Slovenský
denná 15.10.2020 - 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
3. degree , D, Slovenský
denná 01.04.2021 - 15.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
3. degree , E, Slovenský
externá 01.04.2021 - 15.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiálové inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 15.10.2020 - 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiálové inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 15.10.2020 - 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiály
1. degree , D, Slovenský
denná 15.10.2020 - 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiály
1. degree , D, Slovenský
denná 15.10.2020 - 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Náuka o materiáloch
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2021 - 15.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Náuka o materiáloch
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2021 - 15.06.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
1. degree , D, Slovenský
denná 15.10.2020 - 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
1. degree , D, Slovenský
denná 15.10.2020 - 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
2. degree , D, Slovenský
denná 15.10.2020 - 31.08.2021
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
2. degree , D, Slovenský
denná 15.10.2020 - 30.06.2021