Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 257

University, Faculty, Place of study Study program Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. degree , D, Anglický
do 30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. degree , E, Anglický
do 30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. degree , E, Slovenský
do 30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. degree , D, Anglický
do 01.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. degree , D, Slovenský
do 01.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. degree , E, Anglický
do 01.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. degree , E, Slovenský
do 01.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree , D, Anglický
do 30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree , E, Anglický
do 30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree , E, Slovenský
do 30.04.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. degree , D, Anglický
do 01.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. degree , D, Slovenský
do 01.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. degree , E, Anglický
do 01.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. degree , E, Slovenský
do 01.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Baníctvo a geotechnika
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Baníctvo a geotechnika
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Dopravná logistika podniku
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Dopravná logistika podniku
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Dopravná logistika podniku
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Dopravná logistika podniku
2. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geodézia a geografické informačné systémy
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geodézia a geografické informačné systémy
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geodézia a kataster nehnuteľností
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geodézia a kataster nehnuteľností
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geológia a regionálny rozvoj
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geológia a regionálny rozvoj
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geologické inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geologické inžinierstvo
2. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoprieskum
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoprieskum
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoturizmus
2. degree , D, Slovenský
do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoturizmus
2. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoturizmus
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoturizmus
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
2. degree , E, Slovenský
do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
2. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Komerčná logistika
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Komerčná logistika
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo procesov
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo procesov
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo zemských zdrojov
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo zemských zdrojov
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo zemských zdrojov
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo zemských zdrojov
2. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Mineralurgia a environmentálne technológie
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Mineralurgia a environmentálne technológie
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Mineralurgia a environmentálne technológie
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Mineralurgia a environmentálne technológie
2. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Priemyselná logistika
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Priemyselná logistika
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Priemyselná logistika
2. degree , D, Slovenský
do 31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Priemyselná logistika
2. degree , E, Slovenský
do 31.05.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
2. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
2. degree , D, Slovenský
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
2. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Surovinové inžinierstvo
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Surovinové inžinierstvo
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technológie baníctva a tunelárstva
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technológie baníctva a tunelárstva
2. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
2. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
profesijne orientovaný 1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie alternatívnych zdrojov energie
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie alternatívnych zdrojov energie
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie alternatívnych zdrojov energie
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie alternatívnych zdrojov energie
2. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
2. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
2. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Environmentálna chémia
1. degree , D, Anglický
do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Environmentálna chémia
1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Environmentálna chémia
1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
2. degree , D, Slovenský
do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
2. degree , D, Slovenský
do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
3. degree , D, Slovenský
01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
3. degree , E, Slovenský
01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Chemické procesy vo výrobe materiálov
1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
2. degree , D, Slovenský
do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
2. degree , D, Slovenský
do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. degree , D, Slovenský
01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. degree , D, Anglický
01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. degree , E, Anglický
01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. degree , E, Slovenský
01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Konštrukčné materiály v automobilovom priemysle
1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Konštrukčné materiály v automobilovom priemysle
1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiálové inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiálové inžinierstvo
2. degree , E, Slovenský
do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiály
1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiály
1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Náuka o materiáloch
3. degree , D, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Náuka o materiáloch
3. degree , E, Anglický, Slovenský
01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. degree , D, Anglický
01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. degree , D, Slovenský
01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. degree , E, Anglický
01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. degree , E, Slovenský
01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Progresívne materiály a technológie
1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
2. degree , D, Slovenský
do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
3. degree , D, Slovenský
01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
3. degree , E, Slovenský
01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika
3. degree , D, Slovenský
01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika
3. degree , E, Slovenský
01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
2. degree , D, Slovenský
do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
2. degree , E, Slovenský
do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tvárnenie materiálov
2. degree , D, Slovenský
do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tvárnenie materiálov
2. degree , E, Slovenský
do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Zlievarenstvo
2. degree , D, Slovenský
do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Zlievarenstvo pre automobilový priemysel
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Architektúra a urbanizmus
1. degree , D, Slovenský
do 30.11.2019 03.02.2020 - 04.02.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Architektúra a urbanizmus
2. degree , D, Slovenský
do 31.05.2019 19.06.2019 - 19.06.2019
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Dizajn
1. degree , D, Slovenský
do 30.11.2019 20.01.2020 - 24.01.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Dizajn
2. degree , D, Slovenský
do 29.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Dizajn
3. degree , D, Slovenský
01.04.2020 - 01.06.2020 18.06.2020 - 18.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Voľné výtvarné umenie
1. degree , D, Slovenský
do 30.11.2019 27.01.2020 - 28.01.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Voľné výtvarné umenie
2. degree , D, Slovenský
do 29.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Voľné vytvarné umenie
3. degree , D, Slovenský
01.04.2020 - 01.06.2020 18.06.2020 - 18.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Manažment výroby
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Manažment výroby
2. degree , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Manažment výroby
2. degree , E, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Monitoring a diagnostika technických zariadení
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Monitoring a diagnostika technických zariadení
2. degree , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Obnoviteľné zdroje energie
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Obnoviteľné zdroje energie
2. degree , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Počítačová podpora výrobných technológií
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Počítačová podpora výrobných technológií
2. degree , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Počítačová podpora výrobných technológií
2. degree , E, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Priemyselný manažment
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Priemyselný manažment
2. degree , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Progresívne technológie
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Progresívne technológie
2. degree , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Technológie automobilovej výroby
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií; Prešov Technológie automobilovej výroby
2. degree , D, Slovenský
do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Environmentálne inžinierstvo
3. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 22.01.2020 07.02.2020 - 07.02.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Environmentálne inžinierstvo
3. degree , D, Anglický
01.10.2019 - 22.01.2020 07.02.2020 - 07.02.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Environmentálne inžinierstvo
3. degree , E, Slovenský
01.10.2019 - 22.01.2020 07.02.2020 - 07.02.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Environmentálne inžinierstvo
3. degree , E, Anglický
01.10.2019 - 22.01.2020 07.02.2020 - 07.02.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. degree , D, Slovenský
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. degree , D, Anglický
01.10.2018 - 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie a dopravné stavby
2. degree , D, Slovenský
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie a dopravné stavby
2. degree , D, Anglický
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie budov
2. degree , D, Anglický
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie budov
2. degree , D, Slovenský
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby
2. degree , D, Anglický
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby
2. degree , D, Slovenský
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby a architektúra
1. degree , D, Slovenský
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby a architektúra
1. degree , D, Anglický
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Realizácia dopravných stavieb
1. degree , D, Slovenský
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Realizácia dopravných stavieb
2. degree , D, Slovenský
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
1. degree , D, Slovenský
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
1. degree , D, Anglický
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
2. degree , D, Anglický
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
2. degree , D, Slovenský
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby s environmentálnym určením
1. degree , D, Slovenský
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby s environmentálnym určením
1. degree , D, Anglický
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby s environmentálnym určením
2. degree , D, Slovenský
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technické zariadenia budov
2. degree , D, Slovenský
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
1. degree , D, Anglický
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
1. degree , D, Slovenský
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
1. degree , E, Slovenský
do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
2. degree , D, Anglický
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
2. degree , D, Slovenský
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
2. degree , E, Slovenský
do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. degree , D, Anglický
01.10.2019 - 22.01.2020 07.02.2020 - 07.02.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 22.01.2020 07.02.2020 - 07.02.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. degree , E, Anglický
01.10.2019 - 22.01.2020 07.02.2020 - 07.02.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. degree , E, Slovenský
01.10.2019 - 22.01.2020 07.02.2020 - 07.02.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 22.01.2020 07.02.2020 - 07.02.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. degree , D, Anglický
01.10.2019 - 22.01.2020 07.02.2020 - 07.02.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. degree , E, Slovenský
01.10.2019 - 22.01.2020 07.02.2020 - 07.02.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. degree , E, Anglický
01.10.2019 - 22.01.2020 07.02.2020 - 07.02.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória tvorby budov a prostredia
3. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 22.01.2020 07.02.2020 - 07.02.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória tvorby budov a prostredia
3. degree , D, Anglický
01.10.2019 - 22.01.2020 07.02.2020 - 07.02.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória tvorby budov a prostredia
3. degree , E, Slovenský
01.10.2019 - 22.01.2020 07.02.2020 - 07.02.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória tvorby budov a prostredia
3. degree , E, Anglický
01.10.2019 - 22.01.2020 07.02.2020 - 07.02.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. degree , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. degree , E, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automatizácia a riadenie
3. degree , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automatizácia a riadenie strojov a procesov
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
1. degree , D, Anglický
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
2. degree , D, Anglický
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Bezpečnosť technických systémov
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Bezpečnosť technických systémov
3. degree , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Bezpečnosť technických systémov
3. degree , E, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
3. degree , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
3. degree , E, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. degree , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Dopravná technika a logistika
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Dopravné stroje a zariadenia
3. degree , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. degree , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. degree , E, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo kvality produkcie
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Mechatronika
1. degree , D, Anglický
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Mechatronika
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Mechatronika
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Mechatronika
2. degree , D, Anglický
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Mechatronika
3. degree , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Mechatronika
3. degree , E, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Meranie
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Metrológia
3. degree , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Počítačová podpora strojárskej výroby
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Počítačová podpora strojárskej výroby
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. degree , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. degree , E, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Protetika a ortotika
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Riadenie a ekonomika podniku
1. degree , D, Anglický, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Riadenie a ekonomika podniku
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Spracovanie plastov
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
3. degree , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
3. degree , E, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
1. degree , D, Anglický
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
2. degree , D, Anglický
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
3. degree , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
3. degree , E, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
1. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobná technika
3. degree , D, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobná technika
3. degree , E, Slovenský
do 21.06.2019 03.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobné stroje a zariadenia
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Zváranie, spájanie a povrchové úpravy
2. degree , D, Slovenský
01.10.2019 - 31.05.2020