Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 111

University, Faculty, Place of study Study program Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu
3. degree , D, Slovenský
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu
3. degree , E, Slovenský
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
1. degree , D, Slovenský
01.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
1. degree , E, Slovenský
01.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
2. degree , D, Slovenský
01.05.2019 - 15.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene Ekonomika a manažment prírodných zdrojov
2. degree , E, Slovenský
01.05.2019 - 15.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a bývania
3. degree , D, Slovenský
do 31.05.2019 02.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a bývania
3. degree , E, Slovenský
do 31.05.2018 02.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a interiéru
1. degree , D, Slovenský
01.10.2018 - 30.11.2018 05.02.2019 - 06.02.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Dizajn nábytku a interiéru
2. degree , D, Slovenský
01.01.2019 - 31.05.2019 27.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárske inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
01.01.2019 - 30.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevárske inžinierstvo
2. degree , E, Slovenský
01.01.2019 - 30.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
1. degree , D, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
1. degree , E, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
2. degree , D, Slovenský
01.01.2019 - 30.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Drevené stavby
2. degree , E, Slovenský
01.01.2019 - 30.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1. degree , D, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
1. degree , E, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
2. degree , D, Slovenský
01.01.2019 - 30.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
2. degree , E, Slovenský
01.01.2019 - 30.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
3. degree , D, Slovenský
do 31.05.2019 02.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
3. degree , E, Slovenský
do 31.05.2019 02.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
1. degree , D, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
1. degree , E, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
2. degree , D, Slovenský
01.01.2019 - 30.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
2. degree , E, Slovenský
01.01.2019 - 30.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Production and Utilisation of Wood Products
2. degree , D, Anglický
01.01.2019 - 30.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
1. degree , D, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
1. degree , E, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
2. degree , D, Slovenský
01.01.2019 - 30.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
2. degree , E, Slovenský
01.01.2019 - 30.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
3. degree , D, Slovenský
do 31.05.2019 02.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
3. degree , E, Slovenský
do 31.05.2019 02.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Spracovanie dreva
1. degree , D, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Spracovanie dreva
1. degree , E, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Štruktúra a vlastnosti dreva
3. degree , D, Anglický
do 31.05.2019 02.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Štruktúra a vlastnosti dreva
3. degree , D, Slovenský
do 31.05.2019 02.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Štruktúra a vlastnosti dreva
3. degree , E, Slovenský
do 31.05.2019 02.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Štruktúra a vlastnosti dreva
3. degree , E, Anglický
do 31.05.2019 02.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Technológia spracovania dreva
3. degree , D, Slovenský
do 31.05.2019 02.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Technológia spracovania dreva
3. degree , E, Slovenský
do 31.05.2019 02.07.2019 - 03.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
1. degree , D, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
1. degree , E, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
2. degree , D, Slovenský
01.01.2019 - 30.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Tvorba a konštrukcia nábytku
2. degree , E, Slovenský
01.01.2019 - 30.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Detašované pracovisko, Volyně, Česko Drevené stavby
1. degree , E, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Detašované pracovisko, Volyně, Česko Tvorba a konštrukcia nábytku
1. degree , E, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia a ochrana biodiverzity
1. degree , D, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019 17.06.2019 - 21.06.2019 01.04.2019 - 15.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia a ochrana biodiverzity
2. degree , D, Slovenský
do 30.06.2019 22.07.2019 - 26.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia a ochrana biodiverzity
3. degree , D, Slovenský
04.03.2019 - 31.05.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ekológia a ochrana biodiverzity
3. degree , E, Slovenský
04.03.2019 - 31.05.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálne inžinierstvo
1. degree , D, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019 17.06.2019 - 21.06.2019 01.04.2019 - 15.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálne inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
do 30.06.2019 22.07.2019 - 26.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálne inžinierstvo
3. degree , D, Slovenský
04.03.2019 - 31.05.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálne inžinierstvo
3. degree , E, Slovenský
04.03.2019 - 31.05.2019 24.06.2019 - 28.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálny manažment
1. degree , E, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019 17.06.2019 - 21.06.2019 01.04.2019 - 15.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Environmentálny manažment
2. degree , E, Slovenský
do 30.06.2019 22.07.2019 - 26.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika
1. degree , D, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019 17.06.2019 - 21.06.2019 01.04.2019 - 15.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Forenzná a kriminalistická environmentalistika
1. degree , E, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019 17.06.2019 - 21.06.2019 01.04.2019 - 15.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
1. degree , D, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019 17.06.2019 - 21.06.2019 01.04.2019 - 15.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
1. degree , E, Slovenský
01.10.2018 - 31.03.2019 17.06.2019 - 21.06.2019 01.04.2019 - 15.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
2. degree , D, Slovenský
do 30.06.2019 22.07.2019 - 26.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky Ochrana a využívanie krajiny
2. degree , E, Slovenský
do 30.06.2019 22.07.2019 - 26.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Ekotechnika
1. degree , D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 10.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Ekotechnika
1. degree , E, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 10.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Integrované manažérstvo priemyselných procesov
1. degree , D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 10.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Integrované manažérstvo priemyselných procesov
1. degree , E, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 10.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Inžinierstvo dopravnej a energetickej techniky
2. degree , D, Slovenský
01.01.2019 - 31.07.2019 19.08.2019 - 19.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Inžinierstvo dopravnej a energetickej techniky
2. degree , E, Slovenský
01.01.2019 - 31.07.2019 19.08.2019 - 19.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky
1. degree , D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 10.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky
1. degree , E, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 10.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Výrobná technika
2. degree , D, Slovenský
01.01.2019 - 31.07.2019 19.08.2019 - 19.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Výrobná technika
2. degree , E, Slovenský
01.01.2019 - 31.07.2019 19.08.2019 - 19.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Výrobná technika
3. degree , D, Slovenský
do 10.06.2019 01.07.2019 - 04.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Výrobná technika
3. degree , E, Slovenský
do 10.06.2019 01.07.2019 - 04.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1. degree , D, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 10.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Výrobná technika a manažment výrobných procesov
1. degree , E, Slovenský
01.01.2019 - 30.04.2019 10.06.2019 - 14.06.2019 01.05.2019 - 31.07.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo
2. degree , D, Slovenský
02.01.2019 - 30.06.2019 12.08.2019 - 13.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo
2. degree , E, Slovenský
02.01.2019 - 30.06.2019 12.08.2019 - 13.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo a manažment zveri
3. degree , D, Anglický
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Adaptívne lesníctvo a manažment zveri
3. degree , E, Anglický
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná geoinformatika a geodézia
1. degree , D, Slovenský
02.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná geoinformatika a geodézia
2. degree , D, Slovenský
02.01.2019 - 30.06.2019 12.08.2019 - 13.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
1. degree , D, Slovenský
02.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
1. degree , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2. degree , D, Slovenský
02.01.2019 - 30.06.2019 12.08.2019 - 13.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
2. degree , E, Slovenský
02.01.2019 - 30.06.2019 12.08.2019 - 13.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
3. degree , D, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
3. degree , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Arboristika a komunálne lesníctvo
1. degree , D, Slovenský
02.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Arboristika a komunálne lesníctvo
1. degree , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekológia lesa
2. degree , D, Slovenský
02.01.2019 - 30.06.2019 12.08.2019 - 13.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekológia lesa
3. degree , D, Anglický, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekológia lesa
3. degree , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekosystémové služby lesov
3. degree , D, Anglický, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Ekosystémové služby lesov
3. degree , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Hospodárska úprava lesov
3. degree , D, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Hospodárska úprava lesov
3. degree , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. degree , D, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. degree , D, Anglický
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. degree , E, Anglický
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícka fytológia
3. degree , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícke technológie
2. degree , D, Slovenský
02.01.2019 - 30.06.2019 12.08.2019 - 13.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícke technológie
2. degree , E, Slovenský
02.01.2019 - 30.06.2019 12.08.2019 - 13.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícke technológie
3. degree , D, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesnícke technológie
3. degree , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesníctvo
1. degree , D, Slovenský
02.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesníctvo
1. degree , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.03.2019 10.06.2019 - 11.06.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Lesníctvo a manažment zveri
2. degree , D, Anglický
02.01.2019 - 30.06.2019 12.08.2019 - 13.08.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Pestovanie a ochrana lesa
3. degree , D, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta Pestovanie a ochrana lesa
3. degree , E, Slovenský
02.01.2019 - 31.05.2019