Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 13

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Ekonomika podniku
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Ekonomika podniku
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Kvantitatívne metódy v ekonómii
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Manažment podniku
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Manažment podniku
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Manažment podniku
1. degree , D, Anglický
denná 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Manažment podniku
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
1. degree , D, Anglický
denná 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Obchodné podnikanie
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Obchodné podnikanie
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Účtovníctvo
1. degree , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 28.02.2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu Účtovníctvo
1. degree , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 28.02.2022