Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 6

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií Informačná bezpečnosť
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 19.04.2021 - 31.05.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií Informačná bezpečnosť (konverzný)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 19.04.2021 - 31.05.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií Informatika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 13.12.2019 - 18.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií Informatika
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 13.12.2019 - 18.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií Inteligentné softvérové systémy
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 19.04.2021 - 31.05.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií Inteligentné softvérové systémy (konverzný)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 19.04.2021 - 31.05.2021