Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 2

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra a urbanizmus
1. degree , D, Slovenský
denná 05.10.2021 - 30.11.2021 19.01.2022 - 19.01.2022
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
1. degree , D, Slovenský
denná 05.10.2021 - 30.11.2021 20.01.2022 - 20.01.2022