Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra a urbanizmus
1. degree , D, Anglický
denná 22.09.2020 - 30.11.2020 16.06.2021 - 16.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Architektúra a urbanizmus
1. degree , D, Slovenský
denná 22.09.2020 - 30.11.2020 11.01.2021 - 26.01.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu Dizajn
1. degree , D, Slovenský
denná 22.09.2020 - 30.11.2020 11.01.2021 - 26.01.2021