Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 17

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Aplikovaná elektrotechnika
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 30.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Aplikovaná informatika
1. degree , D, Slovenský
denná 04.01.2021 - 30.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Aplikovaná informatika
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 30.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 30.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Automobilová mechatronika
1. degree , D, Slovenský
denná 04.01.2021 - 30.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektroenergetika
1. degree , D, Slovenský
denná 04.01.2021 - 30.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektroenergetika
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 30.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronika
1. degree , D, Slovenský
denná 04.01.2021 - 30.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronika a fotonika
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 30.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektrotechnika
1. degree , D, Slovenský
denná 04.01.2021 - 30.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
1. degree , D, Slovenský
denná 04.01.2021 - 30.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 30.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Kozmické inžinierstvo
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.03.2021 - 30.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Multimediálne informačné a komunikačné technológie
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 30.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Robotika a kybernetika
1. degree , D, Slovenský
denná 04.01.2021 - 30.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Robotika a kybernetika
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 30.04.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Telekomunikácie
1. degree , D, Slovenský
denná 04.01.2021 - 30.04.2021