Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 45

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. degree , D, Slovenský
denná 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. degree , D, Anglický
denná 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. degree , E, Slovenský
externá 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. degree , E, Anglický
externá 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika a mechatronika
1. degree , D, Anglický
denná 18.12.2020 - 06.04.2021 15.04.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika a mechatronika
1. degree , D, Slovenský
denná 18.12.2020 - 06.04.2021 15.04.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika a mechatronika
2. degree , D, Anglický
denná 18.12.2020 - 31.05.2021 01.06.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika a mechatronika
2. degree , D, Slovenský
denná 18.12.2020 - 31.05.2021 01.06.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
1. degree , D, Slovenský
denná 18.12.2020 - 06.04.2021 15.04.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
2. degree , D, Slovenský
denná 18.12.2020 - 31.05.2021 01.06.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
3. degree , D, Slovenský
denná 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
3. degree , E, Slovenský
externá 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Automobily a mobilné pracovné stroje
1. degree , D, Slovenský
denná 18.12.2020 - 06.04.2021 15.04.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Automobily a mobilné pracovné stroje
2. degree , D, Slovenský
denná 18.12.2020 - 31.05.2021 01.06.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Dopravné stroje a zariadenia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Dopravné stroje a zariadenia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
1. degree , D, Slovenský
denná 18.12.2020 - 06.04.2021 15.04.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
2. degree , D, Slovenský
denná 18.12.2020 - 31.05.2021 01.06.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Environmentálna výrobná technika
1. degree , D, Slovenský
denná 18.12.2020 - 06.04.2021 15.04.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Environmentálna výrobná technika
2. degree , D, Slovenský
denná 18.12.2020 - 31.05.2021 01.06.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Chemické a potravinárske stroje a zariadenia
2. degree , D, Slovenský
denná 18.12.2020 - 31.05.2021 01.06.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
1. degree , D, Anglický
denná 18.12.2020 - 06.04.2021 15.04.2021 - 15.06.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
1. degree , D, Slovenský
denná 18.12.2020 - 06.04.2021 15.04.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Meranie a skúšobníctvo
2. degree , D, Slovenský
denná 18.12.2020 - 31.05.2021 01.06.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Metrológia
3. degree , D, Anglický
denná 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Metrológia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Metrológia
3. degree , E, Anglický
externá 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Metrológia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky
profesijne orientovaný 1. degree , D, Slovenský
denná 18.12.2020 - 06.04.2021 15.04.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Procesná technika
3. degree , D, Slovenský
denná 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Procesná technika
3. degree , E, Slovenský
externá 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
1. degree , D, Slovenský
denná 18.12.2020 - 06.04.2021 15.04.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
1. degree , D, Anglický
denná 18.12.2020 - 06.04.2021 15.04.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
2. degree , D, Slovenský
denná 18.12.2020 - 31.05.2021 01.06.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
3. degree , D, Slovenský
denná 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
3. degree , E, Slovenský
externá 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
1. degree , D, Slovenský
denná 18.12.2020 - 06.04.2021 15.04.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Výrobné stroje a zariadenia
3. degree , D, Slovenský
denná 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Výrobné stroje a zariadenia
3. degree , D, Anglický
denná 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Výrobné stroje a zariadenia
3. degree , E, Anglický
externá 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Výrobné stroje a zariadenia
3. degree , E, Slovenský
externá 01.05.2021 - 31.05.2021 01.05.2021 - 12.07.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Výrobné systémy a manažérstvo kvality
2. degree , D, Anglický
denná 18.12.2020 - 31.05.2021 01.06.2021 - 20.08.2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta Výrobné systémy a manažérstvo kvality
2. degree , D, Slovenský
denná 18.12.2020 - 31.05.2021 01.06.2021 - 20.08.2021