Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 18

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Aplikovaná ekonómia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Aplikovaná ekonómia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá a politiky
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 01.06.2020 - 30.06.2020 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Európske štúdiá a politiky
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020 01.06.2019 - 30.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 01.06.2019 - 30.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna a pracovná psychológia
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020 01.06.2019 - 30.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 30.04.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
3. degree , D, Anglický
denná do 31.03.2020 01.06.2019 - 17.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 01.06.2019 - 30.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Sociálna antropológia
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020 01.06.2019 - 30.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Verejná politika
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2020 01.06.2019 - 30.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Verejná politika
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2020 01.06.2019 - 30.06.2019 do 31.08.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, pracovisko Martin Mediamatika
1. degree , D
denná do 30.04.2020