Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 73

University, Faculty, Place of study Study program Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Cudzie jazyky a kultúry - komparatistika
1. degree , D, Francúzsky, Slovenský, Španielsky, Taliansky
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Cudzie jazyky a kultúry - komparatistika
2. degree , D, Francúzsky, Slovenský, Španielsky, Taliansky
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Liečebná pedagogika
1. degree , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Liečebná pedagogika
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Liečebná pedagogika
2. degree , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Logopédia
spojený 1. a 2. degree , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii
1. degree , D, Nemecký, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii
2. degree , D, Nemecký, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie
1. degree , D, Slovenský, Český
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie
1. degree , E, Slovenský, Český
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , E, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím
1. degree , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím
1. degree , E, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. degree , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. degree , E, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. degree , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. degree , D, Slovenský, Český
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. degree , E, Slovenský, Český
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
2. degree , D, Slovenský, Český
01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
2. degree , E, Slovenský, Český
01.01.2020 - 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. degree , D, Anglický, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
1. degree , E, Anglický, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. degree , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2. degree , E, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , E, Anglický, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , E, Anglický, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Francúzsky, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Francúzsky, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudby
1. degree , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudby
1. degree , E, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudby (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia
2. degree , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
1. degree , D, Nemecký, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
1. degree , E, Nemecký, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
2. degree , D, Nemecký, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
2. degree , E, Nemecký, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Nemecký, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , E, Nemecký, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Nemecký, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , E, Nemecký, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 11.06.2018 - 15.06.2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. degree , E, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. degree , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. degree , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. degree , E, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. degree , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , E, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský, Španielsky
15.10.2019 - 31.03.2020 08.06.2020 - 12.06.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský, Španielsky
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. degree , E, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. degree , E, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia
1. degree , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia (konverzný)
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
15.10.2019 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia (v kombinácii)
2. degree , D, Slovenský
01.01.2020 - 31.03.2020 11.05.2020 - 15.05.2020