Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 19

University, Faculty, Place of study Study program Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biogeológia
1. degree , D, Slovenský
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 01.04.2019 - 13.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biochémia
1. degree , D, Slovenský
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 01.04.2019 - 13.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biológia
1. degree , D, Slovenský
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 01.04.2019 - 13.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Biological Chemistry
1. degree , D, Anglický
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 01.04.2019 - 13.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Environmentalistika
1. degree , D, Slovenský
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 01.04.2019 - 13.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
1. degree , D, Slovenský
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 01.04.2019 - 13.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
1. degree , D, Slovenský
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 01.04.2019 - 13.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geografia, kartografia a geoinformatika
1. degree , D, Slovenský
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 01.04.2019 - 13.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
1. degree , D, Slovenský
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 01.04.2019 - 13.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geológia
1. degree , D, Slovenský
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 01.04.2019 - 13.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Geológia vo využívaní krajiny
1. degree , D, Slovenský
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 01.04.2019 - 13.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Chémia
1. degree , D, Slovenský
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 01.04.2019 - 13.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Medicínska biológia
1. degree , D, Slovenský
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 01.04.2019 - 13.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Paleobiológia
1. degree , D, Slovenský
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 01.04.2019 - 13.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Systematická biológia
1. degree , D, Slovenský
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 03.04.2019 - 13.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 01.04.2019 - 13.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 01.04.2019 - 13.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 01.04.2019 - 13.06.2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. degree , D, Slovenský
15.01.2019 - 15.03.2019 13.06.2019 - 13.06.2019 01.04.2019 - 13.06.2019