Výrobné technológie a výrobný manažment

Absolventi tohto programu rozumejú teoretickým a praktickým problémom výrobných technológií a výrobného manažmentu. Oni sú schopní kreatívne riešiť úlohy v oblasti výroby a výrobného manažmentu, manažmentu kvality, nájsť nové progresívne riešenia problémov v priemyselnej výrobe, používať moderné informačné systémy a nástroje výrobného manažmentu, vrátane technickej a manažérskej angličtiny. Absolventi sú pripravení buď pokračovať v štúdiu na treťom stupni štúdia alebo sa uplatniť na trhu práce s vedomosťami a poznatkami, ktoré môžu využiť v oblasti technickej prípravy výroby, plánovania a riadenia výrobného procesu a riadenia a hodnotenia kvality technologických procesov a výrobkov.

Prospects of graduates
Po ukončení druhého stupňa študijného programu budú pripravení pokračovať na treťom stupni štúdia, alebo sa úspešne uplatniť na trhu práce. Vďaka svojim profesijným schopnostiam nájdu uplatnenie ako samostatný alebo vedúci technológ výroby. Ďalej sa uplatnia ako vedúci pracovník technickej prípravy výroby. Svoje miesto budú mať ako člen tvorivého tímu alebo ako jeho vedúci v rôznych odvetviach strojárskeho priemyslu.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

bez prijímacích skúšok na základe dosiahnutých výsledkov z I. stupňa štúdia, resp. z výsledkov II. stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov.Additional information

Na fakulte možno študovať dennou  formou, prezenčnou alebo kombinovanou metódou.

Na druhom stupni môže začať uchádzač študovať až po získaní titulu „bakalár“ na prvom stupni. Druhý stupeň – inžinierske štúdium v trvaní dvoch rokov  sa končí štátnou skúškou. Po úspešnom vykonaní štátnej skúšky získa absolvent akademický titul „inžinier“ (Ing.).

 • Inžinierske denné štúdium v trvaní 2 rokov, končí štátnou skúškou a akademickým  titulom „inžinier" (Ing.). Na druhom stupni môže začať uchádzač študovať až po získaní akademického  titulu „bakalár" na prvom stupni.


General information on the admission exam

bez prijímacích skúšok na základe dosiahnutých výsledkov z I. stupňa štúdia, resp. z výsledkov II. stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov. • Apply the application for study

  09.03.2021 - 31.05.2021

 • Submit additional application form

  02.06.2021 - 31.07.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
70


Current number of filed applications:
56


Additions
 • CV (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • overená fotokópia výpisu absolvovaných predmetov pre uchádzačov z iných VŠ (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

budú automaticky vygenerované po podaní elektronickej prihlášky

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Matej Hýroš – matej.hyros@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data