Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

  • Filozofická fakulta - učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Prospects of graduates

Všetky bakalárske programyAlways up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Podmienky prijatia (všetky programy)No entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Centrum podpory štúdia študentov so špecifickými potrebamiSorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Open day

    21.02.2019

  • Apply the application for study

    01.12.2018 - 30.04.2019

  • Performance of the entrance exam

    10.06.2019 - 14.06.2019

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
5


Annual tuition fees
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 664 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 25 €

Billing information

- za papierovú prihlášku 30,- €
za elektronickú prihlášku 25,- € (podanú prostredníctvom informačného systému UKF) 
Banka: Štátna pokladnica 
Účet: 7000073068/8180 
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0007 3068 

Variabilný symbol: 
- pri elektronickej prihláške UKF informačný systém určí variabilný symbol automaticky 
- pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT) 
2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu 
2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu
Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom (napr. internetbanking, nie poštovou poukážkou) 
V správe pre príjemcu uveďte meno uchádzača

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX zo zahraničia:
BIC – Beneficiary ́s Bank Code: SUBASKBX

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Rudolf Kaniansky – aispf@ukf.sk
Last update: 25.04.2019 14:31

Draw attention to not topical data