Učiteľstvo techniky

https://www.pf.ukf.sk/sk/prijimacie-konanieProspects of graduates

https://www.pf.ukf.sk/sk/prijimacie-konanieInformation on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

https://www.pf.ukf.sk/sk/prijimacie-konanieAdditional information

Na prihlásenie použite informačný systém UKF: https://e-prihlaska.ukf.sk/Conditions of admission without the entrance exam

 Coordinator for students with specific needs

http://www.centrumpodpory.pf.ukf.sk/General information on the admission exam

https://www.pf.ukf.sk/sk/

Na prihlásenie použite informačný systém UKF: https://e-prihlaska.ukf.sk/ • Apply the application for study

  30.04.2020

 • Performance of the additional entrance exam

  15.08.2020

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
 • CV (electronic form)
 • Bachelor diploma (electronic form)
 • Vysvedčenie o štátnej skúške (electronic form)
 • dodatok k diplomu/výpis výsledkov štúdia (electronic form)
 • Potvrdenie o praxi (electronic form)
 • Doklad o zaplatení poplatku za prihlášku (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 664 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 25 €

Billing information

Na prihlásenie použite informačný systém UKF: https://e-prihlaska.ukf.sk/, prikaz na úhradu s fakturačnými údajmi vam vygeneruje automaticky.

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0007 3068
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX Zo zahraničia: BIC – Beneficiary ́s Bank Code: SUBASKBX

Variabilný symbol: pri elektronickej prihláške UKF informačný systém určí variabilný symbol automaticky (QR)

pri prihláške portáluVS alebo papierovej prihláške

2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom (napr. internetbanking), nie poštou

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Rudolf Kaniansky – aispf@ukf.sk
Last update: 13.07.2020 10:04

Draw attention to not topical data