Teória a dramaturgia hudby

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Coordinator for students with specific needs

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522General information on the admission exam
  1. Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:

 

a)  Prezentácia projektu doktorandského štúdia podľa vypísanej a zvolenej témy. Uchádzač predloží svoju predstavu o koncepcii dizertačnej práce v písomnej podobe v rozsahu 10-15 normostrán, kde sa zameria najmä na:

-       návrh metód spracovania a koncepcie riešenia danej problematiky, návrh         štruktúry dizertačnej práce

-       plán štúdia odbornej a vedeckej literatúry k danej problematike

-       načrtnutie hypotézy o predpokladaných výsledkoch práce.

 

b)  Diskusia k projektu. Uchádzač odpovie na všetky otázky komisie, ktoré sa viažu k téme vypísanej dizertačnej práce a k štúdiu.

Vnútorný predpis pre prijímacie konanie je zverejnený na internetovej stránke www.htf.vsmu.sk.

 bližšie informácie poskytuje študijné oddelenie fakulty e-mail szekerova@vsmu.sk  • Apply the application for study

    08.03.2021 - 15.05.2021

  • Performance of the entrance exam

    21.06.2021 - 25.06.2021

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1650 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 40 €

Billing information

1. POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZP. PRIJ. KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

a) elektronická forma prihlášky  40 € (zaregistrovaná  uchádzačom v Ais-e, vytlačená  a  zaslaná poštou);

b) papierová forma prihlášky 50 € (bez registrácie v Ais-e);

c) prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) 100 €


(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro).

číslo účtu:

IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858              Štátna pokladnica (VÚB)

BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol  64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

pri platbe mimo EU:

IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX                  Štátna pokladnica (VÚB)

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Mgr. art. Jozef Meričko, ArtD. – mericko@vsmu.sk
Last update: 03.03.2021 21:04

Draw attention to not topical data