Teoretická a počítačová chémia

Študijný program je zameraný na vedecké metódy výskumu a vývoja v chemických a fyzikálnych odboroch, a to na teoretické metódy chémie a ovládanie programovania v oblasti vedeckých výpočtov. Interdisciplinárny charakter programu umožňuje teoretickú analýzu a počítačovú predpoveď spektroskopických, elektrických, magnetických a iných vlastnosti molekúl a ich reaktivity, zapojenie sa do chemického výskumu, riešenie problematiky kondenzovaných a tuhých materiálov, v chémii, biochémii alebo molekulárnej biológii.

Prospects of graduates
Absolvent uvedeného študijného programu ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v chemických a fyzikálnych odboroch. Má hlboké znalosti z teoretických metód chémie, ovláda programovanie v oblasti vedeckých výpočtov. Je schopný vyvíjať teoretické formulácie metód TPCH a vyvíjať účinné počítačové programy. Interdisciplinárne znalosti mu umožňujú teoreticky analyzovať a počítačovo predpovedať spektroskopické, elektrické, magnetické a i. vlastnosti molekúl a ich reaktivity, participovať na výskume v rôznych oblastiach chémie, riešiť problémy v oblasti kondenzovaných aj tuhých látok, biochémie a molekulárnej biológie. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja s orientáciou na vývoj nových teoretických metód, algoritmov, počítačových programov, počítačových simulácií a ich použitia v rôznych oblastiach chémie, fyziky a biológie.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.03.2021 - 31.05.2021

  • Submit additional application form

    15.06.2021 - 15.08.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
0


Annual tuition fees
Standard length of study: 2400 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2400 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data