Theoretical and Computational Chemistry

The programme is oriented to scientific methods of research and development in chemistry and physics, namely theoretical chemistry methods and scientific programming. The interdisciplinarity of the programme enables theoretical analysis and computational prediction of spectroscopic, electric, magnetic etc. properties of molecules and their reactivity, participation in chemical research, solving the problems of condensed and solid materials, in chemistry, biochemistry and/or molecular biology.

Theoretical chemistry methods and scientific programming, theoretical formulations of TCC methods, theoretical analysis and computational prediction of spectroscopic, electric, magnetic etc. properties of molecules and their reactivity, solving the problems of condensed and solid materials, computer simulations in various branches of chemistry, physics and biology.Prospects of graduates

The graduate is skilled in scientific methods of research and development in chemistry and physics. He has deep knowledge of theoretical chemistry methods and  skills in scientific programming. He is able to  develop new theoretical methods of TCC, effective computer codes, computer simulations and their applications in various branches of chemistry, physics and biology. His interdisciplinary knowledge enables theoretical analysis and computational prediction of spectroscopic, electric, magnetic etc. properties of molecules and their reactivity, research participation in various branches of chemistry, condensed and solid materials, biochemistry and molecular biology. 

Guarantor: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc., e-mail: stanislav.biskupic@stuba.skInformation on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Informácie o prijímacej skúške nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.Conditions for international students

ECTS Information PackageGeneral information on the admission exam

Informácie o prijímacej skúške nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STUNepodávajte prihlášku cez portál VŠ.Form of entrance exam

písomná a ústna

Ďalšie informácie nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT

  • Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave [PDF]


  • Apply the application for study

    01.03.2021 - 31.05.2021

  • Submit additional application form

    15.06.2021 - 15.08.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
0


Annual tuition fees
Standard length of study: 500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Name of the Bank: Statna pokladnica
IBAN: SK7881800000007000081471
SWIFT: SPSRSKBA
Message for recipient: Surname, PK 2021/2022
Owner of the Account: FCHPT STU, Radlinskeho 9, 812 37 Bratislava, Slovakia

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data