Organická technológia a technológia palív

Absolventi odboru ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja so zameraním na ekologizáciu, optimalizáciu a intenzifikáciu výrob a vývoj nových technológií výroby základných chemikálií, palív, antioxidantov, farmaceutík, pesticídov a ďalších chemických špecialít. Sú špecialistami v odbore organická technológia a technológia palív, sú pripravovaní na samostatné riešenie zložitých úloh z oblasti vývoja a výroby v danom odbore, sú schopní viesť v tejto oblasti aj veľké výskumné projekty. Ovládajú metodológiu vedeckej práce, vedecké údaje dokážu spracovať, analyzovať a prezentovať vedeckej komunite a odbornej verejnosti formou správ, publikácií a prednášok.

Prospects of graduates
Študijný program pripraví absolventa na samostatnú kreatívnu vedecko-výskumnú činnosť. Jeho hlavné uplatnenie sa predpokladá vo vedeckých a výskumných ústavoch, na univerzitách, v projektových organizáciách a na útvaroch technického rozvoja a strategického rozhodovania.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.03.2021 - 31.05.2021

  • Submit additional application form

    15.06.2021 - 15.08.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
0


Annual tuition fees
Standard length of study: 2400 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2400 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data