Ochrana materiálov a objektov dedičstva

Doktorandský študijný program je zameraný na riešenie vedeckých problémov v oblasti ochrany a zachovania objektov a materiálov dedičstva v čase ďaleko prekračujúcom ich prirodzenú životnosť. Študijný program Ochrana materiálov a objektov dedičstva umožňuje získať interdisciplinárne poznatky, ktoré slúžia na vedeckú analýzu, autentifikáciu, chápanie hodnoty, oceňovanie, rozširovanie, konzervovanie a sprístupňovanie dedičstva. Spája hlboké prírodovedné poznatky a technický pohľad na problémy ochrany objektov dedičstva a koordinuje ich so spoločenskými a etickými prístupmi.

Prospects of graduates
Študijný program Ochrana materiálov a objektov dedičstva pripravuje absolventov na samostatnú kreatívnu vedeckú a výskumnú činnosť. Absolvent je schopný samostatnej vedeckej a vývojovej práce a vlastného riešenia problémov v oblasti ochrany a zachovania objektov dedičstva. Je schopný vedeckej práce na školských a akademických pracoviskách, na výskumných ústavoch a v technologickej praxi pri vývoji a aplikácii nových materiálov a postupov na ochranu objektov dedičstva

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.03.2021 - 31.05.2021

  • Submit additional application form

    15.06.2021 - 15.08.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
0


Annual tuition fees
Standard length of study: 2400 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2400 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data