Makromolekulová chémia

Doktorandský študijný program je zameraný na vedecké metódy syntézy a skúmania vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami makromomolekulových látok na báze prírodných a syntetických polymérov. Je orientovaný na štúdium a výskum nových spôsobov syntézy a biosyntézy polymérov, modifikáciu vlastností makromomolekulových látok za účelom prípravy polymérov so špeciálnymi vlastnosťami a na skúmanie vlastností makromolekulových látok v tuhej fáze, roztokov polymérov a viaczložkových polymérnych systémov.

Prospects of graduates
Študijný program pripraví absolventa na samostatnú kreatívnu vedecko-výskumnú činnosť. Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce a vlastného riešenia problémov makromolekulovej chémie. Má schopnosti transferu znalosti a poznatkov z iných odborov a pre nižšie vzdelávacie stupne. Je schopný vedeckej práce na školských a akademických pracoviskách, na výskumných ústavoch a v technologickej praxi pri vývoji nových polymérnych materiálov.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.03.2021 - 31.05.2021

  • Submit additional application form

    15.06.2021 - 15.08.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
0


Annual tuition fees
Standard length of study: 2400 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2400 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data