Chemická fyzika

Doktorandský študijný program má interdisciplinárny charakter. Ťažisko tohto odboru sa nachádza na rozhraní chémie, fyziky a biológie. Predmety a náplň programu prehlbujú fyzikálno-chemické znalosti v oblastiach teoretickej a experimentálnej fyziky, resp. chémie zameraných na výskum molekúl, biopolymérov, biologických objektov. Doktorand tak získa teoretické vedomosti z kvantovej teórie, kvantovej chémie, počítačového modelovania molekúl a molekulových procesov, z experimentálných metód biofyziky a chemickej fyziky, z optických a ďalších spektroskopických metód, štruktúrnej analýzy a zobrazovacích techník. Predmety a náplň programu rozvíjajú schopnosti študenta vedieť posúdiť z fyzikálnochemického hľadiska základné vlastnosti rôznych syntetických ako aj prírodných zlúčenín, učia navrhnúť ich použitie v priemysle, potravinárstve, farmácii, medicíne alebo nanotechnológii.

Prospects of graduates
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu vlastností materiálov na úrovni atómov a molekúl, výskumu fyziky tuhých látok, niektorých častí fyziky plazmy ako aj modelovania v biofyzikálnych systémoch a v kvantovej chémii. Absolvent vie interpretovať, klasifikovať a predikovať fyzikálne a chemické vlastnosti molekúl metódami kvantovej chémie, molekulovej spektroskopie, štruktúrnej analýzy a štúdium dynamiky elementárnych chemických procesov pomocou teoretických a výpočtových metód.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.03.2021 - 31.05.2021

  • Submit additional application form

    15.06.2021 - 15.08.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
0


Annual tuition fees
Standard length of study: 2400 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2400 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data