Stavby na ochranu územia

Absolvent bude stavebným inžinierom - odborníkom v oblasti stavieb, ktoré majú zásadný vplyv na ochranu územia a procesy týkajúce sa najmä vodného a dopravného režimu územia. Oblasti uplatnenia: príprava stavieb a projektovanie, účasť na spracovaní dokumentácie posúdenia vplyvu stavieb na životné prostredie v zmysle zákonnej metodiky EIA, realizácia stavieb - najmä postupy eliminujúce negatívne vplyvy na prostredie, vedenie príslušných konaní na stavebných úradoch a úradoch životného prostredia, inšpekčná a kontrolná činnosť v príslušných orgánoch ochrany životného prostredia pri príprave, realizácii a prevádzke stavieb, činnosť v organizáciách spravujúcich a prevádzkujúcich stavby a objekty (správcovia tokov a objektov na nich, správcovia a prevádzkovatelia líniových stavieb), činnosť v organizáciách rôznych stupňov štátnej správy v oblasti stavebníctva, dopravy a životného prostredia.

Prospects of graduates
Absolvent sa môže uplatniť v týchto oblastiach: príprava stavieb a projektovanie, projektové a architektonické ateliéry, účasť na spracovaní dokumentácie posúdenia vplyvu stavieb na životné prostredie v zmysle zákonnej metodiky EIA, realizácia stavieb (najmä postupy eliminujúce negatívne vplyvy na prostredie), vedenie príslušných konaní na stavebných úradoch a úradoch životného prostredia, inšpekčná a kontrolná činnosť v príslušných orgánoch ochrany životného prostredia pri príprave, realizácii a prevádzke stavieb, činnosť v organizáciách spravujúcich a prevádzkujúcich stavby a objekty (správcovia tokov a objektov na nich, správcovia a prevádzkovatelia líniových stavieb), činnosť v organizáciách rôznych stupňov štátnej správy v oblasti stavebníctva, dopravy a životného prostredia.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

INFOAdditional information

INFOCoordinator for students with specific needs

Ing. Peter KorčákSorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  01.01.2019 - 15.06.2019

 • Submit additional application form

  01.01.2019 - 12.08.2019

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Current number of filed applications:
4


Additions
 • CV (paper form)
 • Bachelor diploma (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Last update: 06.09.2019 03:01

Draw attention to not topical data