Obchodovanie a podnikanie s technikou

Absolventi sú pripravovaní pre oblasť obchodných a komerčných činností s technikou a riadenia prevádzky strojov a technických systémov vo výrobných a obchodných firmách a výrobných podnikoch agropotravinárskeho komplexu. V rámci štúdia sa študenti na báze inžinierskych vedomostí učia zostavovať a realizovať podnikateľské zámery v oblasti technickej investičnej politiky, sú pripravovaní pre obchodnú činnosť s technikou vrátane poradenstva, logistickej a servisnej činnosti. Študijný program je v značnej miere podporovaný predmetmi ekonomického charakteru s ohľadom na budúce odborné zameranie absolventa podnikateľského typu. Posilnená jazyková príprava dáva možností pre obchodovanie so zahraničnými subjektmi. Absolventi študijného programu „Obchodovanie a podnikanie s technikou“ majú všetky predpoklady k tomu, aby pokračovali v 3. stupni vysokoškolského univerzitného štúdia v odbore 6.1.14 Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby a získali titul Philosophiae doctor-PhD.

Prospects of graduates
Absolventi študijného programu dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach obchodno-technickej činnosti a vo sfére služieb s poľnohospodárskou technikou, stavebnou technikou, technikou pre udržovanie krajiny, dopravnou a manipulačnou technikou. Absolventi odboru majú tendenciu hľadať uplatnenie v rôznych odvetviach poľnohospodárstva, priemyslu, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore. Dokážu organizovať a udržovať obchodno-technickú a podnikateľskú činnosť. Vedia sa uplatniť na pracovných pozíciách obchodno-technických manažérov a tiež ako podnikatelia so širokou škálou technických prostriedkov a zariadení. Svoje uplatnenie nájdu predovšetkým v spoločnostiach zaoberajúcich sa dovozom, predajom, servisovaním a prevádzkovaním techniky.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    22.03.2021 - 28.02.2022

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Current number of filed applications:
0


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
E-application form: 35 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Renáta Záhorská, PhD. – renata.zahorska@uniag.sk
Last update: 01.12.2021 02:51

Draw attention to not topical data