Environmentálny manažment

Absolvent II. stupňa ovláda systém progresívneho riadenia, rozhodovania, koordinovania a kontroly prírodných zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných na riešenie environmentálnych problémov a podieľajúcich sa na manažmente prírodných zdrojov. Je schopný integrovaného nadrezortného posúdenia a riešenia problémov spojených s udržateľným využívaním prírodných zdrojov v regiónoch v rámci európskych programov rozvoja a v súlade s európskou environmentálnou politikou.

Prospects of graduates
Absolvent sa uplatní v štátnej správe a v privátnom sektore, v projekčných kanceláriách, podnikateľskej a podnikovej sfére zaoberajúcej sa využívaním prírodných zdrojov a hospodárením s nimi, v štátnej správe a samospráve v oblasti manažmentu prírodných zdrojov a životného prostredia a v organizáciách výskumu integrovaného manažmentu prírodných zdrojov a životného prostredia na princípoch udržateľného rozvoja a ekosystémového manažmentu. Môže sa uplatniť aj vo verejnej správe zameranej na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, v správe národného parku (na úseku environmentálnej výchovy) a v súkromnom sektore – vo firmách, ktoré sa zaoberajú obnoviteľnými zdrojmi energie, energetickou efektívnosťou a zavádzaním environmentálnych manažérskych systémov vo firmách alebo biologickou ochranou rastlín. Časť z absolventov sa uplatní na univerzitných pracoviskách alebo pokračuje v štúdiu v 3. stupni štúdia.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.01.2020 - 23.07.2020

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Current number of filed applications:
2


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 750 €

The fee for admission procedure
E-application form: 35 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Veronika Dalkovičová – veronika.dalkovicova@uniag.sk
Last update: 30.09.2020 02:52

Draw attention to not topical data