Quality management processes for obtaining and processing raw materials

Študijný program Riadenie procesov získavania a spracovania surovín poskytne absolventom širší odborný profil s možnosťou uplatnenia vo výrobe, vo funkciách vysokokvalifikovaných odborných pracovníkov, špecialistov, vedúcich projekčných tímov pre riadiace systémy a manažérov na rôznych organizačných stupňoch v priemysle a vo firmách, obchodných organizáciách zameraných na priemyselnú automatizáciu. Tiež sa veľmi dobre uplatnia vo výskumných a projekčných organizáciách, doma i v zahraničí.Prospects of graduates

Študijný program nadväzuje na rovnomenný program bakalárskeho stupňa. V inžinierskom stupni vzdelávania je program orientovaný predovšetkým na získanie všeobecných manažérskych metodík a prístupov, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie podnikových systémov riadenia kvality. Osobitne je preberaná otázka merateľnosti parametrov kvality, a to aj z hľadiska environmentálnych aspektov. Absolventi budú schopní pracovať na strednej a vrcholovej úrovni riadenia predovšetkým ako koordinátori stratégie a politiky pre zabezpečovanie kvality procesov a produktov (výrobkov/služieb) v organizáciách s integrova-nými manažérskymi systémami zahŕňajúcimi aj oblasť spoločenskej zodpovednosti. Môžu pracovať tiež ako vedúci interní auditori a po doškolení aj ako samostatní externí auditori, prípadne ako školitelia v nezávislých certifikačných organizáciách pôsobiacich na území SR. Skladba a obsah výučbových predmetov je natoľko prierezová, že sa absolvent môže uplatniťv organizáciách aj mimo odvetvia surovinového priemyslu.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium v akademickom roku 2019/2020Additional information

Minimum number of students for job-opening program of study is 20No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium v akademickom roku 2019/2020Coordinator for students with specific needs

Ing. Beáta Stehlíková, PhD., Beata.Stehlikova@tuke.sk, Tel.: 055/6025170General information on the admission exam

Each of the candidates who will be admitted to studies at F BERG and engineering, respectively. Bachelor's degree will be a notice of receipt and return shall be sent with confirmation concerning a process to study at F BERG. If an approved applicant within 14 days confirmed the onset of a Return to study at F BERG loses the right to study. Any applicant who was accepted to study at F BERG will be sent to the decision with the reasons for rejection because of lack of space and a lesson in the possible further proceedings.Form of entrance exam

The entrance exam is not done  • Apply the application for study

    31.03.2020

  • Performance of the entrance exam

    - 19.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
20


Annual tuition fees
Standard length of study: 750 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bank: State Treasury Bratislava

Account: 7000151425/8180

Variable symbol: 900

Constant symbol: 0308

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. – andrea.rosova@tuke.sk
Last update: 28.10.2019 15:21

Draw attention to not topical data