Radiologic technology

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Without entrance examinations
yes

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    31.03.2024

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
40


Additions
  • leaving certificate (paper form)
  • CV (paper form)
  • overené kópie stredoškolských vysvedčení (prvý až štvrtý ročník), v prípade, že nie je školou potvrdený priemer známok v prihláške (paper form, electronic form)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná (paper form)
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom odbore vrátane povinných očkovaní
  • Vzhľadom na pokračovanie uzavretia vysokých škôl do odvolania si Vás dovoľujeme informovať, že k prihláškam na štúdium na Fakulte zdravotníctva KU v RK, aktuálne nie je potrebné dokladovať potvrdenie od lekára a overené vysvedčenia, tie dodáte po odvolaní


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €


The fee for admission procedure
application form: 45 €
E-application form: 45 €

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Milan Kaman – milan.kaman@ku.sk
Last update: 18.12.2023 07:13

Draw attention to not topical data