Produkcia audiovizuálneho umenia

Štúdium sa orientuje predovšetkým na zabezpečovanie a riadenie procesov tvorby a výroby audiovizuálnych diel, na manažment a marketing v oblasti audiovizuálnej tvorby, mediálnej komunikácie a kultúry, na spájanie individuálnej kreativity a manažérskeho rozhodovania a na praktickú produkčnú prípravu v oblasti filmu, televízie a kultúrnych podujatí.

Základným cieľom štúdia je poskytnúť komplexné vedomosti o procese tvorby, výroby a distribúcie audiovizuálnych diel, rozvíjať kreatívne aj analytické myslenie a organizačné i riadiace schopnosti, poskytnúť prehľad audiovizuálneho a mediálneho trhu, iniciovať schopnosť tímovej spolupráce a účasti študentov na procese tvorby a výroby školských filmov, poskytnúť vybrané vedomosti o dejinách kinematografie a o tvorivých zložkách filmového umenia.

Bakalársky stupeň štúdia trvá tri roky, končí sa štátnou skúškou (dva teoretické predmety) a obhajobou bakalárskej práce; absolvent štúdia by mal byť spôsobilý vykonávať funkciu produkčného, vedúceho výrobného štábu, vedúceho organizačného pracovníka kultúrneho podujatia a pod.Prospects of graduates

Štúdium má pripraviť absolventov na profesionálne pôsobenie vo filmovom umení, audiovizuálnej kultúre, v mediálnom prostredí alebo v inej príbuznej oblasti, a to na úrovni výkonnej a organizačnej (bakalár).Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia a ďalšie dôležité informácie nájdete v prospekte k prijímacím skúškam: 

 

Študijný program: Produkcia audiovizuálneho umenia
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 1. 2. 2022 – 2. 2. 2022
Zaslanie elektronickej prihlášky: najneskôr do 10. 12. 2021
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 10

Prospekt – Produkcia audiovizuálneho umeniaAdditional information

FTF akceptuje výlučne elektronickú prihlášku z vlastného informačného systému. Iné typy, napr. z Portálu VŠ, neakceptujeme. Elektronickú prihlášku nájdete na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní: e-prihlaska.vsmu.skConditions for international students

Totožné s podmienkami pre domácich študentovCoordinator for students with specific needs

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522General information on the admission exam

Všetky údaje nájdete v prospekte: 

Prospekt – Produkcia audiovizuálneho umeniaForm of entrance exam

Ústna

Talentová

Písomná • Apply the application for study

  11.10.2021 - 10.12.2021

 • Performance of the entrance exam

  01.02.2022 - 02.02.2022

 • Send certificate to

  03.09.2022

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
8


Additions
 • leaving certificate (electronic form)
 • CV (electronic form)
 • výročné vysvedčenia zo strednej školy (electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie skúšky (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1650 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe. 

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – molakova@vsmu.sk
Last update: 12.11.2021 17:42

Draw attention to not topical data