Správne právo

Študijný program správne právo, akreditovaný v študijnom odbore právo sústavy študijných odborov v Slovenskej republike, je študijným programom tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Študijný program sa realizuje na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ). Absolvent je vedecky spôsobilý pracovať. Ovláda všetky vedecké metódy výskumu s orientáciou na aktuálne základné i osobitné problémy správneho práva. Je vedecky pripravený riešiť aj vedecké problémy spoločné viacerým právnym odvetviam, najmä verejného práva. Absolvent je spôsobilý svojim osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj správneho práva a hraničné problémy súvisiace s týmto právnym odvetvím. Aplikuje získané poznatky v praxi so znalosťou alternatívnych riešení. Vedecký výskum orientuje na základné témy študijného odboru. Na základe takto získaných vedomostí je spôsobilý vykonávať úlohy súvisiace s postavením vedecko-pedagogického pracovníka.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  29.03.2021 - 15.09.2021

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2021/2022
 • University Paneuropean University Faculty of Law
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 0
 • Program code: 183531
 • Field of study: Law
 • Level of study: 3.
 • Length of study: 3
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: PhD.
 • Information about teaching languages: Slovak

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Last update: 31.10.2021 02:51

Draw attention to not topical data