Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Študijný program „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“, akreditovaný v študijnom odbore medzinárodné vzťahy v rámci sústavy študijných odborov v Slovenskej republike, je študijným programom prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Študijný program sa realizuje na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ). Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú súbor všeobecných poznatkov v základných oblastiach medzinárodných vzťahov a diplomacie. Bakalársky študijný program je východiskom pre budúcu špecializáciu alebo nadväzujúce magisterské štúdium.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijímania na štúdium ustanovuje na návrh dekana fakulty akademický senát fakulty. Aktuálne je prijatie na štúdium možné bez prijímacích pohovorov.

Podmienky prijatia:

  • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • splnenie formálnych podmienok – najmä podanie prihlášky v určenom termíne (vrátane všetkých príloh)


Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Podmienky prijímania na štúdium ustanovuje na návrh dekana fakulty akademický senát fakulty. Aktuálne je prijatie na štúdium možné bez prijímacích pohovorov.

Podmienky prijatia:

  • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • splnenie formálnych podmienok – najmä podanie prihlášky v určenom termíne (vrátane všetkých príloh)


Coordinator for students with specific needs

Viac informácií nájdete:

Štúdium osôb so špecifickými potrebami - Právo | Paneurópska VŠSorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    15.11.2021 - 28.02.2022

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: 3600 €

The fee for admission procedure
E-application form: 20 €

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Last update: 07.12.2021 02:51

Draw attention to not topical data