Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania je akreditovaný študijný program od akademického roka 2005/2006 na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) v Bratislave, ako študijný program druhého - inžinierskeho stupňa vysokoškolského štúdia. Absolventi sú spôsobilí vykonávať ekonomické a manažérske funkcie v oblasti zahranično-obchodných a iných medzinárodných obchodných a finančných operácií vo firmách, finančných inštitúciách a štátnej službe. Sú schopní riešiť konkrétne ekonomické problémy súvisiace s medzinárodnými podnikateľskými aktivitami.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    02.11.2020 - 29.10.2021

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Last update: 30.09.2021 02:52

Draw attention to not topical data