Personal Policy in the Industrial Plant

Absolvent rozumie stratégii personálneho manažmentu a jeho prepojenosti s teóriou a praxou trhového mechanizmu. Osvojený systém poznatkov umožní absolventovi tvorivú riadiacu prácu s ľudskými zdrojmi. Súčasťou nadobudnutých poznatkov bude aj kvalitná počítačová gramotnosť. Je schopný zúčastniť sa na riešení pomerne zložitých personálnych problémov so zreteľom na požiadavky podnikateľských subjektov, na ich ekonomické, právne i morálne limity. Absolvent nájde uplatnenie v malých a stredných firmách ako manažér, vo väčších firmách na strednej úrovni riadenia, v rozličných agentúrach, v oblasti styku s verejnosťou, v oblasti vládnych, nevládnych, ziskových alebo neziskových organizácií. Má predpoklady stať sa funkčným, profesionálne zdatným členom manažmentu menších organizačných štruktúr; nájde uplatnenie v rámci užšej špecializácie aj v oblasti finančného manažmentu.

Prospects of graduates

The graduate can operate independently in individual specialized personnel departments in medium-sized and large companies. S/he can also operate in the departments of financial and economic issues, education and development, employees´ recruitment and selection or in the field of social issues within industrial plants, etc. The graduate can operate as a Junior HR Manager, HR Manager Assistant, or PR Manager as well as s/he can operate in a low management position of personnel policy in small companies.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

http://www.mtf.stuba.sk/english/applicants/admission-for-a-bachelors-degree-bc.-in-the-academic-year-2012-2013.html?page_id=2629Additional information

Na fakulte možno študovať dennou  formou, prezenčnou alebo kombinovanou metódou.

Dennou formou možno študovať  v Trnave, alebo vo výučbových strediskách Dubnica nad Váhom, Brezno, Levice. Vo výučbových strediskách sa uskutočňuje výučba prvé dva semestre (jeden akademický rok). V ďalšom roku pokračuje výučba v Trnave. Vo vyučovaní sa aplikuje metóda prezenčná a kombinovaná (dištančno-prezenčná), pri ktorej sa nevyžaduje každodenná prítomnosť študenta v priestoroch školy. Kombinovaná metóda sa odporúča uchádzačom, ktorí majú záujem o štúdium popri zamestnaní. 

Prvý stupeň:

 • Bakalárske denné štúdium v trvaní 3 rokov,  končí štátnou skúškou a  absolventom sa udeľuje akademický titul „bakalár" (Bc). Po úspešnom vykonaní štátnej skúšky  môže absolvent- bakalár  ďalej pokračovať v štúdiu na druhom stupni, alebo odísť z fakulty.
 • V priebehu tretieho ročníka sa môžu študenti prihlasovať na inžinierske študijné programy, ak sa rozhodnú pokračovať v štúdiu na druhom stupni.

Druhý stupeň:

 • Inžinierske denné štúdium v trvaní 2 rokov, končí štátnou skúškou a akademickým  titulom „inžinier" (Ing.). Na druhom stupni môže začať uchádzač študovať až po získaní akademického  titulu „bakalár" na prvom stupni.


Conditions of admission without the entrance exam

http://www.mtf.stuba.sk/english/applicants/admission-for-a-bachelors-degree-bc.-in-the-academic-year-2012-2013.html?page_id=2629Coordinator for students with specific needs

Ing. Bohuslava Juhásová, PhD. 
tel.: +421 906 068 731
e-mail: bohuslava.juhasova@stuba.skForm of entrance exam

http://www.mtf.stuba.sk/english/applicants/admission-for-a-bachelors-degree-bc.-in-the-academic-year-2012-2013.html?page_id=2629Tests

http://www.mtf.stuba.sk/english/applicants/admission-for-a-bachelors-degree-bc.-in-the-academic-year-2012-2013.html?page_id=2629 • Apply the application for study

  01.12.2020 - 31.03.2021

 • Submit additional application form

  15.05.2021 - 31.07.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
70


Current number of filed applications:
116


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy (paper form)
 • CV (electronic form)
 • doklad o úhrade poplatku za zabezpečenie prijímacieho konania
 • zostava známok alebo vysvedčenia za prvé tri roky strednej školy (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

http://www.mtf.stuba.sk/english/applicants/admission-for-a-bachelors-degree-bc.-in-the-academic-year-2012-2013.html?page_id=2629

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Matej Hýroš – matej.hyros@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data