Ošetrovateľstvo

Prospects of graduates

Absolventi študijného programu Ošetrovateľstvo sú schopní plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti o jednotlivca v zdraví a v chorobe, pri rehabilitácii a doliečovaní. Absolventi sú schopní poskytovať a manažovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program je pre:

- Externú formu štúdia absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Ošetrovateľstvo a  pracovné zaradenie v odbore. 

Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Coordinator for students with specific needs

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

tel.: 043/2633 429

e-mail: banovcinova(at)jfmed.uniba.skGeneral information on the admission exam
  • Uchádzač o štúdium si zaregistruje  prihlášku elektronicky cez systém AIS podľa informácií na webovej stránke fakulty do 31. mája 2022 (vrátane).
  • Fakulta zašle uchádzačovi podrobné informácie o prijímacom konaní v júli 2022.


Form of entrance exam

písomnáTests

Sada testových otázok pre uchádzačov v študijnom programe Ošetrovateľstvo pozostáva z 80 otázok z predmetov –ošetrovateľstvo, potreby a ošetrovateľský proces, ošetrovateľský výskum . Čas na vypracovanie otázok je 80 minút. Formulácia otázok a odpovedí umožňuje výber len jedinej jednoznačne správnej odpovede. Za každú správnu odpoveď získa uchádzač jeden bod. Za nesprávnu odpoveď sa body neodrátavajú.  • Apply the application for study

    01.03.2022 - 31.05.2022

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
  • medical certificate (paper form)
  • Bachelor diploma (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 735 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 980 €

The fee for admission procedure
application form: 70 €
E-application form: 70 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, Účet v tvare IBAN: SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 25

Referenčné číslo: 005669937

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Eva Tišliarová – eva.tisliarova@jfmed.uniba.sk
Last update: 20.09.2021 09:56

Draw attention to not topical data