Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Študijný program „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“, akreditovaný v študijnom odbore medzinárodné vzťahy v rámci sústavy študijných odborov v Slovenskej republike, je študijným programom druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Štúdium sa realizuje na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ). Absolventi magisterského študijného programu získavajú úplné vzdelanie v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie so zameraním na medzinárodné a európske právo a sú schopní používať minimálne jeden svetový jazyk v odbornej komunikácii. Absolvovanie magisterského študijného programu v odbore medzinárodných vzťahov a diplomacie je predpokladom pre výkon určitých povolaní v Slovenskej republike.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  02.11.2020 - 29.10.2021

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: 2490 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 • Submission of the application remains 12 days.
 • Add to Favorites
 • Academic year: 2021/2022
 • University Paneuropean University Faculty of Law
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 0
 • Program code: 183181
 • Field of study: Political Science
 • Level of study: 2.
 • Length of study: 2
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: Mgr.
 • Information about teaching languages: English, Slovak

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Last update: 30.09.2021 02:52

Draw attention to not topical data