International business with agricultural commodities

Absolventi študijného programu získajú poznatky zo všeobecných ekonomických teórií, hospodárskej politiky, práva, informatiky, financiií, účtovníctva, medzinárodného obchodu, svetovej ekonomiky, medzinárodných ekonomických vzťahov, marketingu a základov manažmentu. Absolvent je spôsobilý efektívne komunikovať so svetovými ekonomickými organizáciami a inštitúciami, aktívne sa zúčastňovať medzinárodných ekonomických vzťahov agrorezortu v oblasti spolupráce s WTO, FAO a pod., pripravovať podklady pre rozhodovanie, rozširovať svoje vedomosti a zručnosti o najnovšie poznatky v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov.Prospects of graduates

Given the theoretical knowledge and practical skills of graduates find employment mainly as professionals in the domestic, foreign and international companies operating in the agri-food, in world organizations, as well as in government, NGOs, scientific and other organizations with international operations. Are also potential managers of these companies and organizations.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Passing the entrance exam. The criterion for acceptance is the result of entrance exam.Additional information

International business with agricultural commodities
This curriculum is taught in English.

    1. In accordance with the accreditation of study programs for 1 Master's degree study shows for the students program of study International Business with agricultural commodities and its version in English with International Business Agrarian Commodities obligation to complete the 4-semester training in foreign languages ​​(NJ) and pass an examination to obtain the international certificate UniCERT ® III (level C1 in accordance with the European Framework for Languages ).Conditions for international students

1. Foreign candidates from European Union member states or states that are party to the European Economic Area and Switzerland are adopting the same conditions as nationals of the Slovak Republic.

2. Candidates - a foreigner who is not of a Member State, the Republic of Belarus, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Montenegro, the Republic of Macedonia, Moldova, Republic of Serbia or Ukraine or not domiciled in a Member State valid for the entire period of study in the chosen program of study in school fees the specific amount determined by the Rector of SAU. In the case of students studying under the interstate agreement, the tuition and fees associated with the study subject to the provisions of this contract / in accordance with Art. 19, par. 1 - Supplement no. 5 of the Statute of the SAU in Nitra /.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam
 1. Prijímacia skúška môže byť odpustená a na štúdium budú prijatí uchádzači:
 2. - ktorých študijný priemer je rovný alebo nižší ako 1,5 /z koncoročných vysvedčení za 1. - 3. ročník a polročného vysvedčenia v 4. ročníku strednej školy, prípadne z koncoročných vysvedčení za 1. - 4. ročník a polročného vysvedčenia v 5. ročníku strednej školy/,
 3. - ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach krajského resp. národného kola ekonomickej olympiády,

- ktorí dosiahnu v  teste všeobecných študijných predpokladov v základnej verzii (VŠP) percentil rovnaký alebo vyšší ako 50. Váhy všetkých troch oddielov testu VŠP sú zhodné. Test možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio v priebehu ak. r. 2019/2020 a v niekoľkých mestách na Slovensku aj v Čechách. Uchádzač môže absolvovať skúšku aj v Nitre, kde sa budú konať v slovenskom jazyku. Test VŠP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok.

Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na  http://www.scio.cz/nsz/.  Fakulta zohľadňuje výsledok slovenskej verzie testu (VŠP Z) aj českej (OSP Z). Uchádzač sa môže rozhodnúť, ktorú jazykovú verziu absolvuje.

Prihlásenie sa k testu VŠP a úhrada nákladov s tým spojených je záležitosťou každého uchádzača (prihláška na http://scio.cz/in/2vs/nsz/prihlaska.asp). Fakulta tieto testy neorganizuje a uchádzačov na ne neprihkasuje a ani ich na ne nepozýva. Uchádzač, ktorý sa ku skúške VŠP riadne prihlási, dostane pozvánku na skúšku cca 10 dní pred skúškou e-mailom od spoločnosti Scio.

Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku VŠP).Coordinator for students with specific needs

PaedDr. Irena Felixová, Dekanát FEM, tel.: 037/641 5124, e-mail: irena.felixova@uniag.skGeneral information on the admission exam

Admission to all undergraduate degree programs are realized in the form of written tests in two subjects randomly selected from three menu items: economics, mathematics, world language. Questions for entrance exams in different subjects, applicants are public via teaching aids entitled Admission requirements tests for SUA in Nitra in mathematics, requirements for entrance exams at SAU in Nitra in foreign languages and the requirements for entrance exams at SAU in Nitra in economics has already for each candidate are available and can be purchased in-store publishing and editing center SPU Nitra (037/6414 phone number 227).
Registration of candidates, test results and overall results of the entrance examination are processed through modern information technology. Through computer generated every student is a unique test of database tasks to be evaluated after the transfer using a scanner without the intervention of human error, and the student is within minutes of learning the test result. Points obtained for individual tests will be published in one hour on the official bulletin board FEM. Consequently, the results will be published on the website of the faculty. Candidates for the study will be allocated on the basis of the registration number given access to their results. The point value of each test is 80 points. On successful completion of entrance examination is necessary to obtain at least 40 points from each test. School leaving exam results are not included in the total score.

Foreign Language (foreign language)

In assessing the results of admission tests, rather than the object language of the world can recognize the state exam training as follows: mark 1 to 80 points, 2 to 72 points and 30 to 60 points and the basic state exam as follows: mark 1 to 72 points, 2 to 64 points and 3-52 points.
Candidates will have a choice between accepting those forms of state language examination and written test of foreign language.Form of entrance exam

writtenTests

two subjects randomly selected from three menu items: economics, mathematics, foreign language (EN, DE, FR, SP, RJ) • Apply the application for study

  01.01.2020 - 30.04.2020

 • Performance of the entrance exam

  09.06.2020 - 11.06.2020

 • Submit additional application form

  01.05.2020 - 24.07.2020

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Current number of filed applications:
14


Additions
 • CV (paper form)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie (paper form)
 • leaving certificate


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
E-application form: 35 €

Billing information

The fee material to ensure the admission procedure (the fee) to study the program I. degree study at the Faculty for the academic year 2011/2012 are: 35 euro.Úhrada LEVY depends on what kind of application, you should choose, and either: - in the electronic application - non-cash levy shall pay the instructions on an electronic application, - a classic application (paper form, which you purchased in SEVT, were in school, etc..) - we recommend the most appropriate method of fee payment through internet banking, if necessary. bank transfer, postal order is certainly not, and even the type of U. For realization of payments through internet banking, if necessary. bank transfer, you need the following information: the bank account number: 7000066247/8180 o constant symbol (KS) 0558 variable symbol (VS) 101900 for a specific symbol (SS) 101900721 for administration to the recipient - surname and name of the candidate to study (made without diacritics) . For the execution fee payments from other countries are needed the following information: the bank account number: 7000066247/8180o IBAN: SK 7000066247o 408180000000 SWIFT code: SUBASKBX bank name and address: General Credit Bank, and the mill Niva 1829 1990 Bratislava o constant symbol (KS ) 0558 variable symbol (VS) 101900 for a specific symbol (SS) 101900721 for administration to the recipient - surname and name of the candidate to study (made without diacritics). NOTE: payment order fill in carefully, and avoid potential problems with identifying your payment.

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Zita Bírová – Zita.Birova@uniag.sk
Last update: 25.03.2021 09:34

Draw attention to not topical data