International Finance

Prospects of graduates

Absolvent získa úspešným absolvovaním študijného programu Medzinárodné financie schopnosť kriticky diskutovať k rôznym problémom teórií v medzinárodných financiách používaných v rôznych súvislos-tiach pri presadzovaní efektívnych rozhodnutí v oblasti medzinárodných financií. Je schopný samostatne riešiť interdisciplinárne otázky, systemizovať, analyzovať a kvalifikovane rozhodovať o praktických a koncepčných otázkach v rámci inštitúcií a procesov aj v medzinárodnom rozsahu. Študijný program je prakticky orientovaný, zlepšuje schopnosti a skúsenosti, ktoré sú relevantné a najviac oceňované zamest-návateľmi. Možnosť absolvovať 4. semester štúdia na renomovanej univerzite vo Veľkej Británii, resp. v Spojených štátoch amerických zvyšuje medzinárodnú dimenziu štúdia, ktorú absolvent zužitkuje v sú-časnom globálne prepojenom interkultúrnom pracovnom prostredíInformation on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Requirements for admission to the 2nd level of study are set by individual faculties themselves.

Further information about the admission procedure for the 2st level of study can be obtained directly in the office of Associate Dean in Charge of Education of the particular Faculty:

Assoc. Prof. Erika Pastorakova, PhD.

Tel. N.: +421 2 67291288

e-mail: erika.pastorakova@euba.skAdditional information

.Conditions for international students

Foreign applicants have the
same conditions as the applicants from the Slovak Republic. They have to take
part in and complete the Unit for Language and Preparatory Studies at the
Comenius University in Bratislava (except for the applicants from the Czech
Republic). The applicants who obtained a certificate of expats, i.e. of the Slovaks
living abroad under a specific rule, are considered to be Slovak citizens.Coordinator for students with specific needs

Assoc. Prof. Erika Pastorakova, PhD.

Tel. N.: +421 2 67291288

e-mail: erika.pastorakova@euba.skGeneral information on the admission exam

Complete information regarding the admission examinations for the 2st level of study are published on the website (only in slovak language):

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Notice:

The University of Economics in Bratislava (hereinafter referred to as EU) accepts such an electronic enrolment form only which will be created in the Academic Information System (AIS2) of EU in Bratislava, not in the academic web portal (www.portalvs.sk). If the applicant uses an electronic enrolment form on the academic portal, he/she has to deliver it to EU in Bratislava in the printed form too, and pay the fee of €40 (without the claim to a reduced fee).

The electronic enrolment form, and the instructions how to fill it in will be published on the following site after January 1, 2015:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

The fee for the admission procedures must be settled solely by the bank transfer (not by cheque). The transfer order to settle the payment in the bank is not a proof of payment for the entrance examination. The account statement, or a receipt that the payment is settled by internet banking can be acknowledged.

Additional Information

Further information about the admission procedure for the 2st level of study can be obtained directly in the office of Associate Dean in Charge of Education of the particular Faculty:

Assoc. Prof. Erika Pastorakova, PhD.

Tel. N.: +421 2 67291288

e-mail: erika.pastorakova@euba.sk

 Form of entrance exam

Requirements for admission to the 2nd level of study are set by individual faculties themselves.

Information about the admission procedure for the 2st level of study can be obtained directly in the office of Associate Dean in Charge of Education of the particular Faculty:

Assoc. Prof. Erika Pastorakova, PhD.

Tel. N.: +421 2 67291288

e-mail: erika.pastorakova@euba.sk  • Apply the application for study

    01.10.2020 - 30.04.2021

  • Performance of the entrance exam

    01.05.2021 - 02.07.2021

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
25


Additions
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)
  • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
  • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form, electronic form)
  • CV (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
E-application form: 32 €

Billing information

The information about the billing data is published in the following material:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Notice:

Make sure that there are the correct Faculty name, the correct Faculty variable symbol, and the correct specific symbol given.

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Juraj Válek, PhD. – juraj.valek@euba.sk
Last update: 16.09.2020 12:51

Draw attention to not topical data