Sales Management

Absolventi študijného programu vo francúzskom jazyku Manažment predaja získavajú schopnosť marketingovo a systémovo myslieť, aktívne predvídaťnové javy a tendencie na trhu predaja, orientovať sa v globalizujúcom sa prostredí podnikania, rozvíjať komunikatívne zručnosti vo francúzskom jazykua interkultúrne povedomie, ovládať metódy vedenia obchodného personálu, riadiť predaj, nákup a využívať obchodné metódy v rozdielnom kultúrnoma civilizačnom prostredí. Absolvent bude zároveň pripravený z oblasti teórie a praxe riadenia predaja a zo špecifických oblastí manažmentu tak, abymohol vykonávať rôzne manažérske funkcie na strednom a vrcholovom stupni riadenia podniku na trhu organizácií, ako aj trhu so spotrebným tovarom.Študijný program vo francúzskom jazyku Manažment predaja pripravuje odborníkov pre riadiace funkcie v medzinárodných podnikoch a v medzinárodnompodnikateľskom prostredí, pre výkon ktorých sa vyžadujú všeobecné, prierezové a univerzitné teoretické a praktické vedomosti, ktoré sú dostatočné prevýkon líniovej manažérskej funkcie a súčasne sú vhodným základom na neskoršiu špecializáciu, ktorá môže vyplynúť z potrieb kariérneho rastu. Študijnýprogram je vhodný pre študentov, ktorí majú predpoklady a ambície zastávať stredné a vyššie manažérske funkcie. Na získanie úplného odbornéhoprofilu študenti získavajú skúsenosti z aplikácie súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych metód v marketingovom manažmente nákupu a predaja a návrhukoncepcií pre zložky marketingového mixu, formulácie a overovania hypotéz z trhových údajov, experimentálnych postupov v hodnotení správania saobchodných subjektov na trhu, uplatňovania nových informačných technológií v marketingu.Prospects of graduates

The study programme of the Sales Management is accredited as a university-wide study program of the 2nd level of studies as part of the study field of Commerce and marketing and is ensured by the University of Economics in Bratislava in cooperation with the Pierre Mendes France University in Grenoble in France. The studies are carried out in the French language.Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Requirements for admission to the 2nd level of study are set by individual faculties themselves.

Further information about the admission procedure for the 2st level of study can be obtained directly in the office of International Programmes Institut:

Svetlana Valigurska

Tel. N.: +421 2 67295165

e-mail: svetlana.valigurska@euba.skAdditional information

.Conditions for international students

Foreign applicants have the same conditions as the applicants from the Slovak Republic. The applicants who obtained a certificate of expats, i.e. of the Slovaks living abroad under a specific rule, are considered to be Slovak citizens.General information on the admission exam

Complete information regarding the admission examinations for the 2st level of study are published on the website (only in slovak language):

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Notice:

The University of Economics in Bratislava (hereinafter referred to as EU) accepts such an electronic enrolment form only which will be created in the Academic Information System (AIS2) of EU in Bratislava, not in the academic web portal (www.portalvs.sk). If the applicant uses an electronic enrolment form on the academic portal, he/she has to deliver it to EU in Bratislava in the printed form too, and pay the fee of €40 (without the claim to a reduced fee).

The electronic enrolment form, and the instructions how to fill it in will be published on the following site after January 1, 2015:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

The fee for the admission procedures must be settled solely by the bank transfer (not by cheque). The transfer order to settle the payment in the bank is not a proof of payment for the entrance examination. The account statement, or a receipt that the payment is settled by internet banking can be acknowledged.

Additional Information

Further information about the admission procedure for the 2st level of study can be obtained directly in the office of International Programmes Institut:

Svetlana Valigurska

Tel. N.: +421 2 67295165

e-mail: svetlana.valigurska@euba.sk

 Form of entrance exam

Requirements for admission to the 2nd level of study are set by individual faculties themselves.

Information about the admission procedure for the 2st level of study can be obtained directly in the office of International Programmes Institut:

Svetlana Valigurska

Tel. N.: +421 2 67295165

e-mail: svetlana.valigurska@euba.skTests

-  • Apply the application for study

    01.01.2019 - 30.04.2019

  • Performance of the entrance exam

    25.06.2019 - 26.06.2019

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
  • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
  • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
  • CV (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1500 €

The fee for admission procedure
E-application form: 32 €

Billing information

The information about the billing data is published in the following material:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Notice:

Make sure that there are the correct Faculty name, the correct Faculty variable symbol, and the correct specific symbol given.

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. – juhasz@euba.sk
Last update: 16.01.2019 10:50

Draw attention to not topical data