Dramatic art - acting

Študijný program Herectvo má za cieľ rozvoj kreatívnych dispozícií študenta, nielen v klasickom činohernom herectve, ale najmä na prípravu interdisciplinárne vybavených hercov, v moderných profesiách, filmového, televízneho, rozhlasového a dabingového herectva a multimediálnych performácií.

Bakalárske umelecké štúdium herectva je koncipované v troch základných rovinách: psychosomatickej, kreatívnej a teoretickej.

Prvá rovina - prehĺbenie a rozvoj  vlastnej identity a tvorivej individuality.

Druhá rovina – rozvoj fyzického výrazu a kultúry reči.                       .  

Tretia rovina - je štúdium teórie, dejín umenia, najmä dramatického.Prospects of graduates

The graduate from the study is able to flexibly work as an actor, moderator, speaker, conferencier; they will also be prepared for working in the radio, television and in dubbing. At the same time they will have a relatively broad spectrum of theoretical knowledge that allow for their overview and creative abilities.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

The application for Bachelor university study must be completed according to the instructions together with the confirmation of health ability for university study and for performing the profession in the selected study programme and enclose a CV.

After registration and evaluation of the applications the study applicants will be sent further information on the admission procedure for the individual study programmes that shall be published on the AA website (www.fdu.aku.sk).

Foreign applicants shall pay the administrative fee in cash, upon presentation at the entrance exam.

The application without the enclosed document on administrative fee payment will be excluded from the records

The applicants shall attend the entrance exams in Slovak language; Czech language is also permitted.

For more detailed conditions for the admission procedure see the website www.fdu.aku.skAdditional information

Termíny konzultácií:

Herectvo  1. termín 25.1.2021 - 13.00 hod.

                2. termín 10.3.2021 - 13.00 hod.

Záujemcovia o konzultáciu sa musia 3 pracovné dni pred konzultáciou ohlásiť na mailovej adrese - ingrid.dobisova@aku.sk.

Organizácia prijímacích skúšok:

1. kolo  - 19.4.2021
2. kolo -  20.4.2021
3. kolo -  21.4.2021

Elektronická prihláška na štúdium:
Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Prihlášky je možné podávať od 1. októbra 2020 (sprístupnené)
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
Uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)Conditions for international students

the admission conditions for foreign applicants are identical with the admission conditions for Slovak applicantsCoordinator for students with specific needs

Mgr. art. Katarína Mišíková, tel.: 048/414 3301General information on the admission exam

Each applicant must undergo a talent entrance exam.

The application must be sent for each study programme separately.

The applicants with completed secondary school study shall send the verified copy of the leaving exam certificate along with the application. It is necessary to fill in the marks from individual secondary school years and the average of marks in the application.

The faculty organises consultations for the applicants

The fee for 1 hour of consultation:  € 17 (in cash)

The admission protocol also includes verbal total evaluation of the applicant having the character of a recommendation.

The results of the admission procedure will be published on the AA website.Form of entrance exam

aptitude exams (in the form of a selection process)Tests

a written and knowledge test focused on general cultural overview  • Apply the application for study

    30.06.2021

  • Performance of the entrance exam

    26.07.2021 - 28.07.2021

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
16


Additions
  • leaving certificate (paper form)
  • CV (paper form)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 40 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account: 7000067813/8180

Variable symbol: 501

The applicant pays the administrative fee by a money order of type U or by wire transfer from the account.

On the back side Information of the Money order – information for the recipient please indicate: PP FDU

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Last update: 14.06.2021 21:35

Draw attention to not topical data